Ny metode skal optimere hjertestopbehandling i Region Sjælland

Paramediciner Jacob Andersen og ambulanceassistent Signe Nielsen træner PIT CREW-konceptet. Foto: Region Sjælland

Når ambulanceredderne og lægerne i Region Sjælland i 2022 gennemgår deres årlige vedligeholdelsesuddannelse i genoplivning, bliver de for første gang undervist ud fra PIT CREW-konceptet. Formålet med konceptet er at sikre færrest mulige afbrydelser, bedre mundtlig kommunikation, og at de forskellige teammedlemmer på stedet ikke går i vejen for hinanden.

Med PIT CREW-konceptet tager undervisningen i genoplivning udgangspunkt i en koreografi med forudbestemte opgaver til hver enkel deltager, fremfor en række af handlinger, der skal fordeles og udføres, som det tidligere har været.

”Vi håber på, at indførslen af PIT CREW-konceptet øger chancen for overlevelse og giver borgerne en mere professionel behandling”, fortæller Thomas Lynge Andersen, der er uddannelseskonsulent og paramediciner i Præhospitalt Center i Region Sjælland.

Konceptet er udviklet nationalt, men Region Sjælland er den første region, der breder det fuldt ud til alle i ambulancetjenesten.

Skal undgå perioder uden cirkulation

En af medudviklerne af PIT CREW-konceptet er advanced paramedic i Region Sjælland Michael Lund Byskov. Sammen med instruktører og uddannelseskonsulenter har han været med til at sikre tilblivelsen af konceptet i regionen.

”Når man behandler et hjertestop, er det altafgørende, at der er cirkulation i form af hjertemassage (også kaldet flowtid, red.). Meget tyder på, at når koreografien er indarbejdet, og alle kender rollerne, som er en del af PIT CREW-konceptet, så bliver flowtiden bedre”, siger Michael Lund Byskov.

Han forklarer, at hvis man under behandlingen af et hjertestop skal til at aftale, hvem der skifter med hvem, og hvor mange runder man hver især tager, så vil det være på bekostning af patienten, fordi tiden, hvor der ikke er cirkulation, vil være længere, end når man arbejder ud fra PIT CREW-konceptet.

”I sidste ende skal konceptet gerne give bedre forudsætninger for en patient, der bliver behandlet for hjertestop”, fortæller Michael Lund Byskov.

550 får den nye uddannelse

I løbet af 2022 skal omkring 550 paramedicinere, ambulanceassistenter, ambulancebehandlere og læger gennemgå vedligeholdelsesuddannelsen, hvor de stifter bekendtskab med PIT CREW-konceptet.

”Det har krævet en kæmpe planlægning, men det er det hele værd”, siger Thomas Lynge Andersen.

Udover PIT CREW-konceptet vil deltagerne også opleve, at instruktørerne vil have meget fokus på, at de skal kunne benytte det indlærte i virkeligheden.

”Det, deltagerne lærer, skal give mening og kunne overføres til deres hverdag. Ellers risikerer vi, at ændringerne ikke bliver taget i brug”, siger Thomas Lynge Andersen.

De første ambulancefolk startede deres årlige vedligeholdelsesuddannelsen i midten af januar.

Annonce