Region Sjælland gør nyt forsøg med ambulanceudbud

Opgaven med at køre ambulancer efter 1. februar 2010 i størstedelen Region Sjælland er i dag sendt i nyt udbud af regionsrådet. Der er frist frem til den 26. maj for at afgive tilbud. Roskilde Brandvæsen fik tildelt opgaven med at køre ambulancer i den nordøstlige del af regionen i den første udbudsrunde, og det ændrer det nye udbud ikke på. Udbuddet omfatter resten af regionen, og her har Region Sjælland indgået aftale med Falck om at fortsætte med ambulancekørslen i de fem øvrige ambulanceområder til og med januar næste år.

Betingelser og krav i regionens nye udbud er på de fleste områder de samme som i den første udbudsrunde. Der er således fortsat tale om et uændret serviceniveau i de enkelte områder. Oven i købet er der tale om et lidt højere serviceniveau, da de opdaterede servicemål bygger på responstider fra 2008, som var lavere og altså bedre end 2006-tallene, der blev brugt som grundlag i det første udbud.

Region Sjælland vil i den nye udbudsrunde præcisere, at leverandøren er forpligtiget til at ansætte og uddanne elever. For at skabe større sikkerhed for de elever, der er i gang med en ambulanceuddannelse, vil Region Sjælland endvidere i udbudsmaterialet kræve, at de nuværende elever kan fortsætte hos dem, der overtager ambulancekørslen i et område.

Tilbudsgiverne skal endvidere oplyse, hvilke løn- og ansættelsesvilkår tilbuddet er beregnet ud fra. Det er ikke lovligt at kræve, at der indgås overenskomst med hverken den ene eller den anden organisation – men regionen kræver, at løn- og ansættelsesvilkår ikke må være ringere end de almindeligt gældende i branchen.

For bedre at kunne vurdere om de tilbud, der bliver afgivet, er på et fornuftigt økonomisk niveau udarbejder regionen et såkaldt kontrolbud, Som grundlag for udregningen af regionens kontrolbud, vil det i udbudsmaterialet fremgå, hvor mange ambulanceberedskaber regionen mener, der er nødvendige for at kunne levere det krævede serviceniveau, og hvor regionen mener, de bør placeres. Dette er ikke bindende for tilbudsgiverne, men de skal i deres tilbud selv oplyse, hvor mange ambulanceberedskaber, de vil anvende for at leve op til det krævede serviceniveau – og hvor de vil placere dem.

Region Sjællands kontrolbud udarbejdes i samarbejde med et eksternt konsulentfirma, som tidligere har været med til at lave kontrolbud på ambulancekørsel for Region Hovedstaden. Kontrolbud er et sammenligningsgrundlag og indgår altså ikke som et egentligt tilbud.

Der gennemføres ikke en prækvalifikation i forbindelse med udbuddet, og alle kan således byde på den sjællandske ambulancekørsel uden forudgående godkendelse.

Annonce