Brandvæsen

Løftepuder sparer kommune for Falck-udgifter

Hidtil har hjemmeplejen i Kolding Kommune ca. 280 gange om året tilkaldt Falck for at hjælpe borgere, der ikke selv kunne komme op efter et fald. Men i år har der i de første ni måneder kun været behov for hjælp 70 gange, og det skyldes en ny type løftepude, som hjemmesygeplejerskerne selv kan anvende. Det gør det muligt for kommunen at spare ca. 180.000 kr. om året på betalingen til Falck.

Præhospital

Favrskov får flere ambulancer

Region Midtjyllands servicemål for ambulancernes responstider er generelt opfyldt for regionen som helhed, men gennem længere tid har statistikken vist, at responstiderne for akutte ambulancekørsler i Favrskov Kommune er for høje. Det bliver der nu gjort noget ved. I dagtiden øges det lokale beredskab fra to til tre ambulancer, og uden for dagtiden udvider regionen fra en til tre ambulancer.

Google Maps
Brandvæsen

Nyt serviceniveau for beredskabet i Vejle Kommune

Byrådet i Vejle har nu godkendt beredskabets oplæg til det fremtidige serviceniveau for Vejle Kommunes beredskab, og allerede fra 1. januar 2012 bliver det nye serviceniveau grundlaget for organiseringen af beredskabet. Samtidig er kommunens udbud af en del af brandslukningen blevet afgjort, og Falck skal efter et udbud fortsat drive brandstationerne i Give, Egtved og Bredsten på en 10-årig kontrakt.

Præhospital

Universitet: Personalets uddannelse har ikke klar betydning for præhospital indsats

Er der sammenhæng mellem det præhospitale personales uddannelse og resultatet for patienterne? Og har præhospital intubation en positiv effekt på patienterne? De to spørgsmål har det engelske University of Sheffield undersøgt for Region Sjælland, og konklusionen er, at der ikke er nogen klar evidens for, at uddannelsesbaggrunden har en betydning, ligesom undersøgelsen viser, at præhospital intubation ligefrem er forbundet med et dårligere resultat for patienten, end hvis man venter med intubation, til patienten ankommer til sygehuset.

Brandvæsen

Københavns Brandvæsen får ny operativ ledelsesstruktur

Som led i en ændring af den risikobaserede dimensionering skal Københavns Brandvæsen have en helt ny ledelsesstruktur på det operative område. Fremover skal den operative ledelse bestå af holdledere, indsatsleder I og II, indsatschef, operationschef og beredskabschef. Som noget nyt skal alarmcentralen endvidere være bemandet med vagthavende operationschef, en logistikchef og en stabsoperatør døgnet rundt.

Præhospital

Skuffelse over ny præhospitalbekendtgørelse

Den nye præhospitalbekendtgørelse, der træder i kraft ved årsskiftet, har overraskende vist sig at være status quo i forhold til ambulancereddernes kompetencer. Både Dansk Ambulance Råd og Reddernes Landsklub er ærgerlige over, at Sundhedsministeriet i al stilhed har opgivet et planlagt kompetenceløft.

Brandvæsen

Brandfolkenes Organisation: Der er fortsat ikke frit fagforeningsvalg i Danmark

Dagens afgørelse fra LO’s grænseudvalg viser, at der fortsat ikke er frit fagforeningsvalg i Danmark. Det mener Brandfolkenes Organisation, som siden 2010 har været en selvstændig branche under 3F/Chaufførernes Fagforening. Afgørelsen indebærer, at 3F ikke længere må optage kommunale brandfolk som medlemmer, men det får ikke Brandfolkenes Organisation til at kaste håndklædet i ringen.

Brandvæsen

FOA vinder kampen om de københavnske brand- og ambulancefolk

De kommunalt ansatte brand- og ambulancefolk i hovedstadsområdet må ikke være organiseret i 3F. Det har LO’s særlige grænseudvalg afgjort i en sag, som FOA rejste, efter at 3F valgte at optage Brandfolkenes Organisation om en selvstændig branche under 3F-afdelingen Chaufførernes Fagforening. Men da FOA har overenskomsten på området, så må 3F ikke optage kommunale brand- og ambulancefolk som medlemmer, mener grænseudvalget.