Præhospital

Fik hjertestop under løbetur – blev reddet af årets førstehjælper

Hvis ikke Mikkel Viksø havde lært førstehjælp, ville 64-årige Knud Erik Pedersen ikke være i live i dag. Under en løbetur faldt Knud Erik Pedersen pludselig om med et hjertestop, men heldigvis kom Mikkel Viksø forbi. Han havde lært førstehjælp 14 dagen forinden og gik straks i gang med at hjælpe Knud Erik Pedersen – og Mikkel Viksøs hurtige førstehjælpsindsats er årsag til, at Knud Erik Pedersen overlevede. Derfor har Røde Kors i dag kåret ham som Årets Førstehjælper.

Præhospital

Svagt faldende nordjyske responstider

Ambulancernes responstider i Region Nordjylland fortsætter med at falde, og de er nu markant bedre end de krav, som regionen stiller i sin kontrakt med Falck. I det seneste kvartal var den gennemsnitlige responstid på 8:34 minutter, hvilket er 5 sekunder bedre end kvartalet før. Regionens krav er en gennemsnitlige responstid på maksimalt 9:12 minutter.

Autohjælp

SOS International går ind på det finske marked for autohjælp

Danske SOS International går nu ind på det finske marked for autohjælp og vagtcentralydelser. Det sker gennem købet af Assistance Finland, som driver en landsdækkende vagtcentral og desuden råder over et netværk af 50 lokale autohjælpsvirksomheder. Dermed vil SOS International kunne sælge autohjælpsydelser til forsikringsselskaber og til de bilimportører, som tilbyder mobilitetstjenester.

Præhospital

Redningstjenesten får sine egne frimærker

Flyvevåbnets og Søværnets redningstjenesters livsvigtige indsats markeres nu med udsendelsen af to frimærker, der med titlen ”redningstjeneste” viser motiver fra redningsaktioner med deltagelse af Søværnets redningsbåd, som anvendes ved søredningsopgaver, og helikoptere fra Eskadrille 722, der konstant er klar til at gå i luften fra Flyvestation Aalborg, Flyvestation Skrydstrup og Roskilde Lufthavn.

Præhospital

Falck trækker regning på 15.000 kr. tilbage

Enken efter en mand, der tidligere på året døde af en aggressiv betændelsessygdom, skal alligevel ikke betale Falck 15.000 kr. for transporten af den alvorligt syge mand fra lufthavnen i Kastrup til universitetshospitalet i Odense. I første omgang havde Falck ellers sendt en regning for transporten, men ifølge Falck skyldtes det en fejl – regningen skulle i stedet have været sendt til hospitalet.

Brandvæsen

Vil lægge tre indsatsledervagter sammen til een

Faxe og Stevns kommuner er langt fremme med planer om at etablere en fælles indsatsledervagt, som skal erstatte de tre nuværende indsatsledervagter. Et samarbejde – som i givet fald også vil omfatte brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling – vil give en samlet besparelse på over 800.000 kr., og samtidig får de enkelte indsatsledere flere udrykninger og dermed mere rutine.

Brandvæsen

Brandvæsen vil bruge regnvand til brandslukning

Når Middelfart Brandvæsen rykker ud, så vil det fremover blive med opsamlet regnvand i brandkøretøjernes tanke i stedet for drikkevand. I et nyt pilotprojekt vil brandvæsenet nemlig spare på drikkevandet ved at gøre brug af et regnvandsbassin tæt på brandstationen, hvor en pumpe og en rørføring skal bringe vandet frem til brandkøretøjerne.