Præhospital

Nye ambulanceregler vedtaget af et enigt Folketing

Samtlige politiske partier står bag nye regler for de ambulancer, som ikke indgår i regionernes beredskab, men som hyres af arrangører af f.eks. sportsarrangementer og koncerter. Reglerne, der torsdag blev vedtaget af et enigt Folketing, indebærer blandt andet, at et køretøj kun må betegnes som en ambulance, hvis både mandskab og udstyr opfylder de samme krav, som stilles til regionernes ambulancer.

Præhospital

Region: BIOS har en operativ mulig bemanding

Med 493 fuldtidsansatte er BIOS stadig langt fra idealbemandingen på 550. Men direktøren for sundhedsområdet i Region Syddanmark, Mads Haugaard, betegner den nuværende bemanding som ”inden for rammerne af en operativ mulig bemanding”. Det fremgår af en status på ambulancekørslen i regionen, som Sundheds- og Ældreministeriet havde anmodet om.

Brandvæsen

Effektiviseringer skal få økonomien til at hænge sammen i Slagelse

Efter at Slagelse Kommune har besluttet at forlade Vestsjællands Brandvæsen, skal kommunens beredskab nu finde besparelser på 2,5 mio. kr. i et samlet budget på godt 13 mio. kr. På kort sigt forventer beredskabet, at man kan finde de krævede besparelser gennem effektiviseringer, bl.a. ved at undlade at genbesætte stillinger. Men fra 2017 skal der kigges på serviceniveauet.

Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen flytter fra nyetableret hovedsæde

Vestsjællands Brandvæsen blev fra årsskiftet etableret med hovedsæde på det tidligere rådhus i Svebølle. Her er brandvæsenets ledelse, administration og vagtcentral placeret, men medarbejderne bør nok beholde flyttekasserne. Efter at Slagelse Kommune er udtrådt af samarbejdet, har beredskabskommissionen nemlig besluttet, at hovedsædet skal flyttes til brandstationen i Kalundborg.

Præhospital

Regioner indstiller præhospital patientjournal til digitaliseringspris

Hurtig adgang til oplysninger om trafikofre og andre i akut nød forbedrer patientbehandling og overlevelseschancer. Derfor har ambulancerne fået nyt it-udstyr, der gør at oplysninger om tilskadekomne hurtigt videregives via de såkaldte Præhospitale Patient-Journaler (PPJ). Og nu har Danske Regioner indstillet det nye digitale udstyr i ambulancerne til årets digitaliseringspris

Præhospital

Ny strategi fra BIOS betegnes som risikabel

Trods store rekrutteringsproblemer gennemførte BIOS ved årsskiftet flere forringelser af reddernes tillæg. Et særligt – og populært – tillæg, der skulle få redderne til at tage ubesatte vagter med kort varsel, er således afskaffet, fordi det ifølge BIOS er ”ekstremt dyrt”. Men det får Region Syddanmark til at kritisere BIOS for at have valgt en risikabel strategi.