Brandvæsen

Antallet af omkomne i brand faldt til næstlaveste niveau

I 2021 omkom 50 personer ved brande i Danmark. Det er det næstlaveste antal, der nogensinde er registreret, og dermed bekræftes den generelle tendens til, at færre omkommer som følge af brand. Mere end halvdelen af dødsbrandene sidste år opstod ved uforsigtighed ved rygning, og ved mindst halvdelen af de brande, hvor personer omkommer, er der ikke installeret en røgalarm.

Google Maps
Brandvæsen

Overtræder beredskabsloven: Strid stopper udrykninger fra nærmeste brandstation

Siden månedsskiftet er beredskabslovens bestemmelser om, at nærmeste slukningskøretøj skal rykke ud ved alarmer, ikke blevet overholdt i dele af det slukningsområde, der hører under brandstationen i Ruds Vedby. Det sker helt bevidst, og årsagen er en stadigt mere bitter konflikt mellem Vestsjællands Brandvæsen og Sorø Kommune. Konflikten har fået Sorø Kommune til at meddele, at man stopper med at rykke ud til alarmer i den del af slukningsområdet, som hører under Vestsjællands Brandvæsen.

Politi

Fire virksomheder får mulighed for at byde på driften af SINE-nettet

Fire virksomheder og konsortier er blevet prækvalificeret til at byde på kontrakten på driften af SINE-radionetværket. Der er tale om en otte-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i yderligere fem år, og værdien ventes at blive på mellem 1,8 og 2,7 mia. kr. Vinderen af udbuddet forventes først udvalgt i 2. kvartal af 2023, hvorefter driften overgår ultimo 2024.

Præhospital

Region vil investere 140 mio. kr. i 55 nye ambulancer

Fra 1. februar 2024 hjemtager Region Sjælland halvdelen af ambulancekørslen, og i den forbindelse vil regionen investere 140 mio. kr. i indkøb af 55 nye ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport, en serviceaftale på køretøjerne samt nyanskaffelser ved f.eks. skader. Op til fire virksomheder vil få mulighed for at byde på den store kontrakt.

Brandvæsen

Krigen i Ukraine giver ekstra udfordring ved årets sirenetest

Onsdag kl. 12 gennemføres den årlige test af de danske varslingssirener. I år er konteksten for sirenetesten præget af krigen i Ukraine, og det er derfor ekstra vigtigt at formidle budskabet om, at afprøvningen af sirenerne 4. maj blot er en test. Derfor er informationsmateriale om sirenerne og testen af dem oversat til ukrainsk og russisk.

Autohjælp

Autohjælpsvirksomhed har fået nye medejere

Autohjælpsvirksomheden European Breakdown Service, der med hovedsæde i Haderslev har specialiseret sig i erhvervskunder indenfor gods- og persontransport, har fået nye medejere. SOS Dansk Autohjælps seks selvstændige distrikter er således gået sammen i et fælles selskab og har købt 40 pct. af ejerskabet i European Breakdown Service.

Præhospital

Falck tjente 697 mio. kr. på at frasælge autohjælpsaktiviteter

Frasalget af Falcks autohjælpsaktiviteter i Sverige, Norge, Finland, Estland og Litauen blev gennemført i marts efter godkendelse fra konkurrencemyndighederne og det norske finanstilsyn. Det gav Falck en fortjeneste på 697 mio. kr. I årets første kvartal tjente Falck endvidere 200 mio. kr. på COVID-19-testaktiviteterne, som nu er afsluttet.

Præhospital

Region nedlægger ordning med 112-førstehjælpere

Region Midtjylland har besluttet at nedlægge regionens ordning med 112-førstehjælpere. Ordningen har ca. 330 tilmeldte førstehjælpere, som rykker ud til hjertestop. Men siden 2018 har regionen i stedet satset på TrygFondens hjerteløber-ordning, som nu har 33.000 tilmeldte borgere i regionen. Derfor afvikles alle 112-førstehjælper-ordninger nu.

Brandvæsen

Frivillige brandkadetinstruktører modtog Forsvarsministeriets Frivilligpris

Fredag modtog 287 frivillige instruktører fra hele landet Frivilligprisen, der blev uddelt af forsvarsministeren. Prisen uddelt hvert år blandt de frivillige i redningsberedskabet for at påskønne det store arbejde og den indsats, som de udfører. 25 frivillige instruktører var inviteret med på Frederiksberg Slot, hvor forsvarsministeren holdt tale og overrakte beviser til de frivillige.