Præhospital

Region Sjælland får krav til paramediciner-responstider

Når nye kontrakter for ambulancekørslen i Region Sjælland træder i kraft i februar 2016, så vil der som noget nyt være servicemål for paramedicinernes responstid. Hidtil har der kun været servicemål for ambulancernes generelle responstid, men det nye servicemål skal sikre hurtigere udrykning i de situationer, hvor der er behov for avanceret præhospital indsats.

Politi

Kriminalforsorgen må nu køre udrykningskørsel

Køretøjer fra landets fængsler må nu udstyres med blå blink og sirener, og køretøjerne må køre udrykningskørsel i forbindelse med særlige personbevogtningsopgaver. Desuden er der fra månedsskiftet indført en helt ny mulighed for, at køretøjer, som eskorteres af politiet, kan anvende blå blink og sirener, selv om de ikke er registreret som udrykningskøretøjer.

Præhospital

Falck mangler ambulancefolk til 7.200 vagttimer i sommerferien

Falcks ambulancetjeneste i Skåne er hårdt ramt af sommerferien. I forvejen er der stor mangel på uddannede ambulancesygeplejersker, men her i sommerferietiden er personalemanglen blevet akut. Falck mangler således folk til at dække 7.200 vagttimer i de kommende ni uger, og Region Skåne har afvist en ønske fra Falck om, at antallet af ambulancer midlertidigt reduceres.

Brandvæsen

Beredskabsforbundet uddelte 21 hæderstegn

I sidste weekend afholdt Beredskabsforbundet landsrådsmøde i Nyborg med deltagelse af 225 af forbundets ledere fra kredse og regioner. Her blev der uddelt hæderstegn til hele 21 modtagere. Hæderstegnene – der er blevet uddelt siden 1957 – blev overrakt af Beredskabsforbundets præsident og landschef.

Brandvæsen

Kommuner er meget tilfredse med strukturreform

Kommunernes Landsforening (KL) er godt tilfreds med den strukturreform, som kommunerne og regeringen i går blev enige om. Især glæder KL sig over, at regeringen ikke vil tvinge kommunerne til at følge de 12 politikredse, når der skal laves nye enheder, ligesom man glæder sig over, at kommunerne skal overtage opgaver fra det statslige beredskab.

Brandvæsen

Strukturreform: 87 brandvæsener reduceres til 20

Redningsberedskabets Strukturudvalg har endnu ikke offentliggjort resultatet af udvalgets arbejde, men hovedkonklusionerne er nu sluppet ud: Senest den 1. januar 2016 skal kommunerne have etableret ca. 20 fælles beredskabsenheder, der skal afløse de nuværende 87 beredskaber. Der bliver også store besparelser på det statslige beredskab.