Brandvæsen

Borgmestre: Giv os store brandvæsener

Når der skal findes en struktur for det fremtidige beredskab, så skal det sikres, at de nye brandvæsener bliver så store, at der kan opnås reelle stordriftsfordele. Sådan lyder opfordringen fra borgmestrene i de fire største byer, der mener, at kommunerne kan overtage de statslige beredskabscentre, hvis de kommunale brandvæsener bliver tilstrækkeligt store.

Præhospital

Nyt underskud i Falcks helikopterselskab

Mens konkurrenten Norsk Luftambulanse tjener store penge på lægehelikopterdrift i Danmark, ser det anderledes ud for Falck. I 2013 tabte redningskorpset således atter penge på lægehelikopterne i Ringsted og Niebøl. Falck betegner årets resultat som utilfredsstillende, men forventer fortsat at tabe penge i år.

Præhospital

Falck vinder udbud af de nordjyske ambulancer

Falck vil frem til 2020 skulle stå for driften af de nordjyske ambulancer. Det har regionsrådet i Region Nordjylland besluttet. De nordjyske politikere havde dog ikke mange valgmuligheder, da Falck var den eneste byder. I den nye kontrakt er responstidskravene uændrede – Falck skal således levere en gennemsnitlig responstid på 9 minutter og 12 sekunder.

Brandvæsen

Staten frifundet i endnu en SINE-retssag

Østre Landsret har fredag frifundet Moderniseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i den tredje store retssag om kommunikationsnetværket SINE. I den seneste sag var det den europæiske EADS-koncern, der havde krævet erstatning efter det store udbud af det landsdækkende radionet for beredskabsmyndighederne.

Brandvæsen

Udvalg vil foreslå 12 brandvæsener

Fremover skal Danmark have 12 brandvæsener, der svarer til de nuværende 12 politikredse. Det er tilsyneladende anbefalingen fra Redningsberedskabets Strukturudvalg. Det får Kommunernes Landsforening til at protestere – og i stedet anbefale, at der satses på 20-25 brandvæsener, som skal opstå efter de enkelte kommuners initiativ.

Præhospital

Usikkerhed om den nye lægehelikoptertjeneste

En kendelse fra Klagenævnet for Udbud har skabt usikkerhed om, hvorvidt den nye landsdækkende lægehelikoptertjeneste som planlagt kan starte op den 1. oktober 2014. Klagenævnet har nemlig fastslået, at regionernes beslutning om at tildele kontrakten til Norsk Luftambulanse skal annulleres, fordi regionerne overtrådte udbudsreglerne. Men regionerne mener, at samarbejde med den norske leverandør alligevel kan fortsætte.