Brandvæsen

Forsvarets helikoptere er nu koblet på SINE

I 2010 overgik beredskaberne på jorden officielt til det fælles radionet SINE. Nu er også det såkaldte AGA-net (Air-Ground-Air) godkendt og klar til brug. Det betyder, at forsvarets helikoptere nu også kan anvende SINE, og dermed kan det samlede nationale beredskab kommunikere på SINE-radioer ved tværgående indsatser.

Brandvæsen

Brandvæsens dykkerberedskab fik speedbådscertifikat

For første gang har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab selv stået for at uddanne et hold brandfolk, så de kunne få speedbådscertifikat, og samtlige otte mand på holdet bestod den afsluttende prøve, der blev afholdt med en ekstern censor. Under den afsluttende prøve blev alle deltagere testet i både deres teoretiske viden og praktiske færdigheder på havet.

Brandvæsen

Ændring af beredskabsloven på vej

Forsvarsministeriet er på vej med en ændring af beredskabsloven. Hovedformålet med lovforslaget er at forpligte statslige myndigheder til at udarbejde generelle beredskabsplaner. Derudover bliver der mulighed for at fastsætte regler om uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps. Og så gør Forsvarsministeriet klar til at lade Beredskabsstyrelsen overtage beredskabet til bekæmpelse af brand i skibe til søs.

Præhospital

Opdeling af ambulanceudbud skal give mere konkurrence i Syddanmark

Det kommende udbud af ambulancekørslen i Region Syddanmark vil blive opdelt i fire geografiske pakker. Det skal sikre mere konkurrence om opgaven, da nye og mindre ambulanceoperatører vil få bedre mulighed for at byde, hvis der ikke – som ved seneste udbud – skal bydes på hele regionen. I de enkelte områder vil akutlægebiler og den liggende sygetransport indgå i samme kontrakt som ambulancekørslen. For at fremme konkurrencen vil regionen desuden gå over til den såkaldte beredskabsmodel.