Præhospital

Nye præhospitale standarder i høring

I løbet af 2012 blev de danske ambulancetjenester akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), og i 2015 skal alle ambulancetjenesterne have deres akkrediteringer fornyet. Men det kommer til at ske på et lidt andet grundlag, for en ny og revideret version af de standarder, der danner grundlag for akkrediteringen, er undervejs.

Præhospital

Region Midtjyllands blå blink har kvalitet

På rekordtid har Region Midtjyllands Præhospital sammen med ambulanceoperatørerne Falck, Responce og Samsø Redningskorps skabt en organisation, som leverer høj kvalitet til patienterne. Beviset foreligger nu, hvor Præhospitalet – der vurderer behovet for sundhedsfaglig hjælp på 112 og sender hjælpen af sted – har modtaget sin akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Præhospital

Sjællandsk akutberedskab klarede akkreditering i 2. forsøg

Hele det præhospitale beredskab i Region Sjælland er nu akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Det sker efter at både Roskilde Brandvæsens ambulancetjeneste og regionens eget beredskab dumpede i det første forsøg på akkreditering. Da de eksterne surveyors kom på besøg for anden gang, var konklusionen imidlertid, at alle akkrediteringsstandarder nu er helt opfyldte.

Præhospital

Nordjyllands beredskab er nu blevet akkrediteret

Region Nordjyllands præhospitale beredskab er i 2. forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel – og har altså dermed fået det danske kvalitetsstempel. Akkrediteringen kommer efter et genbesøg lige før jul, som blev nødvendigt, da survey-teamet ved første besøg i september konkluderede, at beredskabet ikke levede op til tre af de 53 standarder, som indgår i akkrediteringen.

Præhospital

Brandvæsen klarede ikke akkreditering: Forsinker Region Sjællands samlede akkreditering

Roskilde Brandvæsen opfylder ikke kvalitetsstandarderne i det præhospitale beredskabs kvalitetsmodel, og da manglerne er væsentlige, er brandvæsenets ambulancetjeneste ikke blevet akkrediteret i første forsøg. I stedet skal der gennemføres en såkaldt resurvey inden for de næste tre måneder. Brandvæsenet har blandt andet haft problemer med opdeling mellem rene og urene områder på stationernes depoter samt med manglende adgang til dokumenter. Problemerne hos Roskilde Brandvæsen forsinker den samlede akkreditering af beredskabet i Region Sjælland, som forudsætter, at ambulanceoperatørerne er akkrediterede, men regionen har også selv mangler i opfyldelsen af kvalitetskravene.

Præhospital

Heller ikke Region Syddanmarks beredskab klarede akkreditering i første forsøg

Heller ikke det præhospitale beredskab i Region Syddanmark klarede fuldt ud sin akkreditering i første forsøg. I sidste måned var det Region Nordjylland, som på flere væsentlige områder ikke opfyldte kvalitetsstandarderne, og nu har de eksterne surveyors delvist vendt tommelfingeren nedad for Region Syddanmark. Det er især manglende medarbejderudviklingssamtaler med ambulancelæger, manglende uddannelse i håndhygiejne og manglende beskrivelse af nødkommunikationen, som gør, at regionen har fået en akkreditering med anmærkninger.

Præhospital

Region Nordjyllands beredskab blev ikke akkrediteret i første forsøg

Falcks ambulancetjeneste i Region Nordjylland er nu blevet akkrediteret efter den Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM. I den gennemførte survey levede ambulancetjenesten op til alle krav, mens det ser noget anderledes ud for regionens eget præhospitale beredskab. Her kunne akkrediteringen ikke gennemføres, fordi der på flere væsentlige områder var kvalitetsstandarder, som ikke var opfyldt – blandt andet kunne en adspurgt læge ikke redegøre for sine opgaver og ansvar i en beredskabssituation. Derfor skal der nu gennemføres en ny survey af beredskabet.