Brandvæsen

Myndighederne anbefaler: Lad være med at bruge sky-lanterner

Sikkerhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Beredskabsstyrelsen anbefaler borgerne at lade være med at bruge såkaldte sky-lanterner. Lanternerne kan forårsage brand, unødvendige udrykninger og forstyrre flysikkerheden. Det er især ved bryllupper og studentergilder, at det er blevet populært at opsende lanterner – også kaldet rispapirlamper.

Brandvæsen

Hold en brandsikker sankthansaften

De fleste forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet. Men når sankthansbålene mandag aften tændes landet over, er det vigtigt, at arrangørerne kender afstandsreglerne for afbrænding af sankthansbål – og overholder dem. Man bør også undlade at bruge optændingsvæske eller brandfarlige væsker, når bålet skal tændes.

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk tager på forebyggende hjemmebesøg hos ældre

Inspireret af blandt andet projektet ”Nultolerance for dødsbrande” i Greve Kommune har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab valgt at gå ind i kampen for at nedsætte antallet af dødsbrande. Fremover vil brandfolkene aktivt opsøge de borgere, der er særligt udsatte for brand i hjemmet, og som ikke nås med almindelige kommunikationsindsatser.

Brandvæsen

Skal forske i brandforebyggelse

For at styrke brandforebyggelsen i Danmark opslår Beredskabsstyrelsen og Roskilde Universitet to ph.d.-stipendier om effekter af forebyggelseskampagner inden for brandområdet. Det skal bidrage til en bedre og mere kvalificeret viden om, hvilke typer af kommunikative forebyggelsesinitiativer der virker bedst på brandområdet.

Brandvæsen

Politiet advarer: Aviser og reklamer frister ildspåsættere

Påsatte brande starter tit i reklamer og aviser, som ligger i bunker i trappeopgange. Det har også været tilfældet ved flere påsatte brande i etageejendomme i Esbjerg det sidste halve år. Det får nu politiet og brandmyndighederne til at opfordre til, at alle hjælper til med at undgå bunker af papir i opgange og kældre.

Brandvæsen

Kampagne skal øge antallet af røgalarmer

Energistyrelsen gennemfører i de kommende uger i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen en informationsindsats vedrørende røgalarmer. Målet er at øge antallet af røgalarmer i danske hjem og dermed mindske risikoen for alvorlige skader som følge af brand og røgforgiftning.

Brandvæsen

Brand på skoleskemaet

En 10-årig dreng får forbrændinger på hænder og i ansigtet af flammerne fra et bål i Midtjylland. 30 børn evakueres fra en brændende børnehave i Sønderjylland. Og to mindreårige drenge starter ved et uheld en brand i en skov i Østjylland. Børn har flere gange været udsat for farlige situationer med ild i 2013. For at lære eleverne at omgås ild med forsigtighed og omtanke sætter knap hver anden af landets skoler i samarbejde med Beredskabsstyrelsen brandforebyggelse på skoleskemaet i uge 40.