Brandvæsen

Årets frivilligpris uddelt

Prisen som årets frivillig inden for redningsberedskabet gik i år til Jan Vestentoft fra Beredskabsforbundet i Region Midtjylland. Jan Vestentoft fik prisen for sit helt særlige engagement, hvor Jan Vestentoft er ”her og der og alle vegne” – til glæde for alle omkring ham. Prisen blev overrakt af forsvarsminister Peter Christensen.

Brandvæsen

Tilbagerulning af beredskabsbesparelser betales med NATO-midler

Det bliver først og fremmest besparelser på Danmarks NATO-bidrag, som kommer til at finansiere den tilbagerulning af besparelser på det statslige beredskab, som blev besluttet i sidste måned. Det fremgår af et såkaldt aktstykke fra Forsvarsministeriet. Det spares således 30 mio. kr. på NATO-bidraget, mens der spares 15 mio. kr. på materieldrift indenfor Forsvarsministeriets koncern.

Brandvæsen

Bred politisk opbakning til ændringer af beredskabsloven

Fri disponering, ændret sammensætning af beredskabskommissionerne og mulighed for at indgå assistanceaftaler med udenlandske brandvæsener ser ud til at blive en realitet. Et lovforslag fra forsvarsministeren, der vil indebære en række ændringer i beredskabsloven, får nemlig opbakning fra samtlige partier i Folketinget. Der er dog udsigt til, at lovforslaget ændres, så de frivilliges repræsentation styrkes.

Brandvæsen

Kommuner er bekymrede over planer om at nedlægge brandberedskab til søs

I dag driver Østjyllands Brandvæsen og Falck i Region Hovedstaden særlige beredskaber, som kan indsættes ved brande på skibe. Forsvarsministeriet har imidlertid planer om at nedlægge det ene af beredskaberne, men det vækker bekymring hos Kommunernes Landsforening (KL). Kommunerne frygter, at beredskabet forringes, bl.a. fordi mulighederne for afløsning ved længerevarende indsatser reduceres.

Brandvæsen

Regeringen vil lempe brandkrav

Da den daværende regeringen i 2014 indgik en vækstaftale, omfattede aftalen et punkt om, at brandkravene for højlagre og frosthøjlagre i større grad skulle bringes i overensstemmelse med brandkravene i vore nabolande. Nu er der så nye og lempede regler på vej, og de ventes at træde i kraft den 1. juli 2016.

Brandvæsen

Ikke udsigt til hurtig politisk aftale om beredskabet

Ved årsskiftet udløb den politiske aftale om redningsberedskabet. Aftalen blev indgået i december 2014, og partierne aftalte dengang, at der i 2015 skulle udarbejdes et beslutningsgrundlag, som skulle give mulighed for at indgå en flerårsaftale om beredskabet. Sådan er det imidlertid ikke gået, og forsvarsministeren vil først indlede drøftelser om en ny aftale ”i løbet af de kommende måneder”.

Brandvæsen

Nyt lovforslag gør fri disponering obligatorisk

Fremover får landets kommuner pligt til at sikre, at det altid er nærmeste relevante udrykningsenhed, som sendes afsted til brande og ulykker – uafhængigt af kommunegrænser. Det fremgår af et nyt lovforslag, som regeringen vil fremsætte i marts. Lovforslaget giver også Beredskabsstyrelsen mulighed for at beordre de enkelte beredskab til at deltage i indsatser udenfor eget udrykningsområde.