Brandvæsen

Køge Kommune bevarer brandstationen i Køge by i ny dimensioneringsplan

Tidligere på året måtte Køge Kommune opgive den dimensioneringsplan, som ellers var vedtaget af politikerne. Planen byggede på en lukning af brandstationen i Køge by, men det kunne kun lade sig gøre, hvis afgangstiden blev øget – og det ville Beredskabsstyrelsen ikke acceptere. Nu er kommunen så klar med en ny dimensioneringsplan, hvor Køge fortsat skal have en brandstation, men hvor det samlede vagtberedskab reduceres med en holdleder og tre mand.

Brandvæsen

Redningshelikoptere fredes for besparelser

Når forsvaret til efteråret skal finde besparelser på mellem 2 og 3 mia. kr., går redningshelikopterne fri. Det blev partierne bag forsvarsforliget enige om på et møde i dag. Så selv om det tidligere har været fremme, at forsvaret kan finde besparelser ved at nedlægge en af de tre danske redningshelikoptere, er partierne nu enige om, at det ikke kommer til at ske.

Brandvæsen

Budgetanalyse skal finde besparelser på mindst 50 mio. kr. i beredskabet

Når politikerne til efteråret indgår en ny aftale om redningsbredskabet, så er der lagt op til, at det samlede beredskab vil blive pålagt en besparelse på mindst 50 mio. kr. Arbejdet med at finde besparelserne startede for alvor i sidste uge, hvor et konsulentfirma indledte en større undersøgelse af 16 udvalgte brandvæsener. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, om der vil være fordele ved at samle dele af beredskabet i større enheder, og om der skal ændres på løn- og personaleforhold og arbejdstidsregler.

Brandvæsen

Forsvarsminister uddelte årets frivilligpriser

Forsvarsminister Nick Hækkerup udtrykte sin store taknemmelighed, da han fredag uddelte årets frivilligpriser inden for redningsberedskabet og hjemmeværnet ved en ceremoni på Kastellet. ”Man skal kende et samfund på dets helte. Hvem vi gør til vore helte, siger en hel del om, hvem vi er. Både som beredskabets minister og som borger i Danmark er jeg dybt taknemmelig for den indsats, som de mange frivillige i samfundets beredskab yder hvert år. De er de sande helte”, sagde Nick Hækkerup.

Brandvæsen

Afgangstider skal nu drøftes mellem partierne bag beredskabsaftalen

Sidste år var meldingen fra Forsvarsministeriet, at en afskaffelse af kravet om en afgangstid for brandudrykningerne på højst 5 minutter var nært forestående, men nu er sagen tilsyneladende sparket til hjørne. I hvert fald vil forsvarsminister Nick Hækkerup (S) først drøfte sagen med de politiske partier, som står bag den nuværende beredskabsaftale – og dermed skal de enkelte partier tage stilling til, om der fortsat skal stilles krav til afgangstiderne.

Brandvæsen

Ambulancebehandlere kan blive ansvarlige for brandfolks fejl

Ambulancebehandlere kan godt blive ansvarlige for fejl, der begås af brandfolk i forbindelse med frigørelse – men kun i helt særlige tilfælde. Det fremgår af et notat, som Forsvarsministeriet har fremlagt efter den seneste tids debat om ansvaret for fejl, der måtte blive begået af brandfolk i forbindelse med frigørelse af fastklemte patienter.

Brandvæsen

Forsvaret skal stå for beredskabet

Regeringen flyttede pr. 1. februar Beredskabsstyrelsen, militærnægteradministrationen og administrationen af sessionen fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til Forsvarsministeriet. Det indebærer bl.a., at Beredskabsstyrelsen i Birkerød, de statslige regionale beredskabscentre (Beredskabskorpset) og Beredskabsstyrelsens skoler med i alt ca. 615 ansatte samt Militærnægteradministrationen i Slagelse med ca. 15 ansatte overføres til Forsvarsministeriets ressort.