Brandvæsen

Hvem har ansvaret for oprydning efter personpåkørsler?

Spørgsmålet om, hvilken del af beredskabet, som har ansvaret for oprydning efter personpåkørsler på jernbanen, kan ikke besvares entydigt. Det skriver Beredskabsstyrelsen til en kommune, som har ønsket at få klarlagt, hvem der skal lede og udføre oprydningsopgaven. Styrelsen mener dog, at brandvæsenerne har ansvaret for sværere frigørelsesopgaver, mens ambulancetjenesten skal stå for opgaven, hvis ulykkesofferet er frit tilgængeligt.

Brandvæsen

Vil lægge tre indsatsledervagter sammen til een

Faxe og Stevns kommuner er langt fremme med planer om at etablere en fælles indsatsledervagt, som skal erstatte de tre nuværende indsatsledervagter. Et samarbejde – som i givet fald også vil omfatte brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling – vil give en samlet besparelse på over 800.000 kr., og samtidig får de enkelte indsatsledere flere udrykninger og dermed mere rutine.

Brandvæsen

Københavns Brandvæsen får ny operativ ledelsesstruktur

Som led i en ændring af den risikobaserede dimensionering skal Københavns Brandvæsen have en helt ny ledelsesstruktur på det operative område. Fremover skal den operative ledelse bestå af holdledere, indsatsleder I og II, indsatschef, operationschef og beredskabschef. Som noget nyt skal alarmcentralen endvidere være bemandet med vagthavende operationschef, en logistikchef og en stabsoperatør døgnet rundt.