Brandvæsen

Tre beredskaber vil etablere kæmpe-vagtcentral i Aalborg

I maj 2017 flytter vagtcentralerne fra Nordjyllands Beredskab, Region Nordjylland og Falck ind i fælles lokaler, der også kommer til at rumme Aalborg Kommunes vagtcentral for hjemmeplejen. Den fælles vagtcentral ventes at give en række fordele i form af vidensdeling og udnyttelse af ressourcer på tværs. Men den skal også give mulighed for at sende brandfolk til hjertestop.

Brandvæsen

Nordjysk enighed om nyt beredskabs organisering

De 11 nordjyske kommuner er blevet enige om, hvordan det kommende Nordjyllands Beredskab skal organiseres. Samtidig ser det ud til, at samtlige kommuner fortsat ønsker at være med i beredskabet. Der var ellers til det sidste usikkerhed om, hvorvidt især Morsø kommune ville ønske at stå udenfor på grund af utilfredshed med manglende lokal forankring.

Brandvæsen

Nordjylland har fået fire nye beredskabschefer

I Nordjylland har man som led i beredskabets strukturreform valgt en noget anderledes beredskabsstruktur. Det kommende beredskab får således – udover beredskabsdirektøren – fire beredskabschefer, som hver bliver chef for en såkaldt beredskabsklynge. Nu er der så blevet sat navn på beredskabscheferne.

Brandvæsen

IT-direktør bliver chef for det nordjyske beredskab

Det nye nordjyske beredskab, som er under etablering, har ansat sin direktør. Valget er faldet på direktøren for KMD’s borgernære softwareløsninger, Bjarne Grøn. Kommunerne har ved ansættelsen lagt vægt på den store erfaring i offentlige beslutningsprocesser, som Bjarne Grøn har i kraft af et tæt samarbejde med kommuner, regioner og statslige institutioner.

Brandvæsen

Nordjyllands nye beredskab skal spare 7,5 mio. kr.

Når Nordjylland pr. 1. januar 2016 får et fælles beredskab, så bliver en af de første opgaver at finde besparelser på mindst 7,5 mio. kr. Der skal især spares på administration og ledelse, men også sammenlægningen af tre vagtcentraler til én vil give besparelser, ligesom kommunernes kontrakter med Falck skal genforhandles. Det operative beredskab kan også blive justeret.