Præhospital

Samariten har 11 mio. kr. i kassen – og er 1,3 mio. kr. værd

Når Samariten fra næste år efter al sandsynlighed overtager ambulancekørselen i størstedelen af Region Sjælland, så skal selskabet investere i omkring 70 ambulancer og i etableringen af 25-30 nye stationer. Men det vil enten kræve et betydeligt kapitalindskud fra ejerne eller en usædvanligt god bankforbindelse, for Samariten havde ved årsskiftet kun 11 mio. svenske kr. i kassen, og samtidig havde selskabet kortfristet gæld for 17,4 mio. kr. Selskabets egenkapital – som er aktiver minus gæld – var ved årsskiftet på 1,3 mio. svenske kroner.

Præhospital

To regionspolitikere vil stemme nej til udbudsresultat

Et socialdemokratisk og et konservativt medlem af regionsrådet i Region Sjælland melder nu ud, at de vil stemme nej til at overlade ambulancekørselen i størstedelen af regionen til Samariten, hvis de ikke får svar på en række kritiske spørgsmål. Det ser dog fortsat ud til, at der er et solidt flertal for at følge indstillingen fra regionens forretningsudvalg, og blandt flere politikere er Falcks ledelse blevet grundig upopulær på grund af Falcks kommentarer til det ellers fortrolige udbudsforløb.

Præhospital

Region Sjælland: Ingen væsentlig forskel mellem antallet af reddere hos Falck og Samariten

Forskellen mellem det antal reddere, som Falck og Samariten vil anvende i Region Sjælland, er langt mindre end de 200, som hidtil er fremgået af debatten. Det mener i hvert fald Region Sjælland, som er nået frem til, at Falck kun forventer at bruge maksimalt 71 reddere flere end Samariten. Samtidig mener regionen, at Samariten faktisk vil bruge flere reddere, end Falck gør i dag. Vi har prøvet at regne lidt på de mange forskellige tal.

Præhospital

Endnu et konfliktvarsel til Samariten

HK, der organiserer de ansatte på Falcks regionale vagtcentral i Holbæk, har afsendt et krav om overenskomst til svenske Samariten. Samtidig har fagforbundet afgivet 1. konfliktvarsel til det svenske ambulancefirma. “Selv om beslutningen er udskudt, vil vi med det samme have orden i tingene. Derfor vi sendt et krav om, at de medarbejdere, der eventuelt skal sidde på centralen kommer til at arbejde under de samme gode forhold som hos Falck. Og så er det almindeligt, at vi også varsler en konflikt, hvis de nægter at indgå overenskomst”, siger faglig sekretær i HK/Privat, Liselotte Højer.

Præhospital

Brandvæsener skal fremover betale for at tilkalde ambulancer

Brandvæsenerne i Region Sjælland skal fremover regne med at få en faktura hver gang de vælger at tilkalde en ambulance som standby ved brande. Fra næste år vil Region Sjælland nemlig kun dække udgiften, hvis der rent faktisk bliver behov for ambulancen, altså hvis der kommer en patient i bårerummet. I de hyppigt forekommende tilfælde, hvor ambulancen ikke kommer i brug, vil regionen ikke længere betale, og i stedet skal ambulanceoperatøren så sende en faktura til brandvæsenet.

Præhospital

Falck klar til at træde til hvis Samariten må opgive

Oplysningerne om Samaritens økonomi og den meget store prisforskel mellem Samaritens og Falcks tilbud på ambulancekørselen i Region Sjælland har de seneste dage givet anledning til spekulationer om, hvad der skal ske, hvis Samariten får økonomiske problemer. Region Sjælland har allerede meldt ud, at regionen i så fald er klar til selv at overtage ambulancekørselen, og Falck oplyser nu også, at redningskorpset ikke vil lade regionen og dens borgere i stikken, hvis Samariten får problemer. Internt betegner Falck den opgave, som Samariten står overfor, som umulig.

Præhospital

Falcks tilbud omfattede 535 medarbejdere

Mens svenske Samariten forventer at kunne nøjes med 300 medarbejdere i ambulancetjenesten i Region Sjælland, så viser det sig nu, at Falcks tilbud faktisk omfattede 535 medarbejdere – og i det tal er ikke medregnet medarbejdere på Falcks hovedkontor samt andre medarbejdere, der ikke er direkte ambulance-relaterede, f.eks. mekanikere. Samtidig gør Falck opmærksom på, at det følger af overenskomsten med 3F, at ambulanceoperatører skal uddannede redderelever – og at det fremgik af udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne forpligter sig til at overholde gældende overenskomst på området. Samariten oplyser, at de er i dialog med de faglige organisationer og forventer at indgå overenskomst.

Præhospital

Falck: Samaritens tal er chokerende

Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, betegner det som direkte chokerende, når svenske Samariten forventer at kunne bemande 70 ambulancer med 300 ansatte og samtidig fastholde de nuværende responstider. Ifølge Falck skal der nemlig 12 reddere til at bemande en døgnambulance, og det er baggrunden for, at Falck i sit tilbud har kalkuleret med 499 ansatte til at bemande 64 døgn- og dagambulancer. Falck tilbyder nu at fremlægge de beregninger, der ligger til grund for Falcks tilbud, og redningskorpset opfordrer Region Sjælland til at lade uvildige eksperter se på tallene.

Præhospital

Kreditvurderingsfirma advarer om muligt underskud i Samariten

Når Samariten næste år overtager ambulancekørselen i størstedelen af Region Sjælland, så skal selskabet foretager massive investeringer i bygninger og køretøjer. Men ifølge kreditvurderingsfirmaet UC har Samariten allerede i dag en gæld, som er mange gange større end egenkapitalen, og samtidig vurderer UC, at Samariten kan være på vej mod underskud i år.

Præhospital

Hvem af dem har regnet forkert?

Afgørelsen på udbuddet af ambulancekørselen i Region Sjælland bød på en række solide overraskelser: Kun tre ambulanceoperatører bød på opgaven, Falck havde ikke budt på det område, som Roskilde Brandvæsen i dag dækker, Roskilde Brandvæsen havde omvendt ikke budt på den sydlige del af det gamle Roskilde Amt, som brandvæsenet ellers tidligere har budt på, og den store vinder blev en mindre, svensk ambulanceoperatør, der i dag kun udfører ambulancekørsel i Stockholm. Men den største overraskelse er naturligvis den enorme prisforskel mellem Falck og Samariten, som rejser et stort spørgsmål: Hvem af dem har regnet helt forkert?