Præhospital

Akutlægebil flyttes fra Køge til Holbæk

I modsætning til de øvrige regioner har Region Sjælland valgt ikke at satse på akutlægebiler som en del af det daglige beredskab. Med nye puljemidler når regionen dog op på at have tre akutlægebiler, som imidlertid primært anvendes i forbindelse med overførsel af patienter mellem hospitalerne. Regionen vil nu flytte den ene af akutlægebilerne fra Køge til Holbæk.

Google Streetview
Præhospital

Region vil indgå lange lejeaftaler med Falck

Når Region Sjælland næste år hjemtager halvdelen af ambulancekørslen, så vil syv af regionens 16 ambulancebaser bliver placeret på de nuværende Falck-stationer. Som udgangspunkt indgår regionen tre-årige lejeaftaler med Falck, men i Maribo og Nykøbing F er der behov for større renovering for at skabe ”ordentlige forhold” for redderne. Det kræver dog, at der indgås lejeaftaler på op til 10 år.

Præhospital

Region hjemtager vagtcentralsdrift før tid

Falck og Region Sjælland er blevet enige om, at den tekniske disponering på regionens AMK-vagtcentral hjemtages med virkning fra 1. august 2023. Egentlig skulle det først være sket, når en ny ambulancekontrakt – og en omstrukturering af det præhospitale beredskab – træder i kraft i 2024. Parterne er imidlertid enige om, at en tidlig hjemtagning reducerer risikoen for problemer i forbindelse med overgangen til et nyt disponeringssystem.

Præhospital

Starter byggeri af nye ambulancestationer i Ringsted og Stege

Som led i hjemtagningen af omkring halvdelen af ambulancekørslen i Region Sjælland skal regionen i den kommende tid bygge syv nye ambulancestationer. Derfor gennemfører regionen i den kommende tid en række udbud af den tidskritiske byggeopgave, hvor man i første omgang udbyder de første opgaver knyttet til stationerne i Ringsted og Stege.

Præhospital

Køge får ny ambulancestation i Lille Skensved

Når Region Sjælland fra februar 2024 hjemtager halvdelen af ambulancekørslen, så skal ambulancerne i Køge-området rykke ud fra en ny ambulancestation i Lille Skensved, som ligger nordvest for Køge. Her har regionen købt en grund, som skal danne ramme for tre nye byggerier: Ambulancestation, datacenter og lægemiddelforsyning.

Præhospital

Har indsat Danmarks første rekrutteringsambulance

Der har tidligere været eksempler på ambulancer, der er blevet specialindrettet til uddannelsesformål, men en netop indsat ambulance i Region Sjælland er en nyskabelse: Det er Danmarks første rekrutteringsambulance. Ambulancen skal med rundt på uddannelsesmesser og til diverse arrangementer for at skaffe flere ambulancebehandlerelever.