Google Maps
Brandvæsen

Foreslår flytning af brandstationen i Aarhus

Når byrådspolitikerne i Aarhus mødes onsdag, skal de tage stilling til et forslag om flytning af både brandstation og politistation i Aarhus. Det er Det Konservative Folkeparti, som foreslår, at brandstationen flyttes væk fra midtbyen og i stedet placeres tæt på Ringvejen, hvor brandvæsenet kommer tættere på den aarhusianske infrastruktur.

Brandvæsen

Beredskabsforbundet mister sin ledelse

Folketingsmedlem Tom Behnke har besluttet at trække sig fra posten som præsident for Beredskabsforbundet. Det er alvorlig sygdom, som får Tom Behnke til at slutte som folkevalgt politiker og derfor også som øverste chef for Beredskabsforbundet. Der er endnu ikke fundet en afløser. Også posten som landschef er snart ledig.

Brandvæsen

Beredskabschefer har fået ny formand

Beredskabschef Niels Christensen, Ikast-Brande kommune, er på en ekstraordinær generalforsamling i Middelfart enstemmigt valgt til ny formand for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB). Niels Christensen har hidtil været næstformand. Ny næstformand er beredskabschef Jacob Christensen, Tønder.

Brandvæsen

Sønderjyske kommuner må opgive samarbejdsmodel

Hvis det stod til de fire sønderjyske kommuner, så skulle deres beredskaber ikke lægges sammen. I stedet har kommunerne ønsket at etablere et tæt og forpligtende samarbejde, hvor den lokale forankring og det tætte samarbejde med de frivillige brandværn blev bevaret. Men den model er blevet skudt ned af KL, så nu etableres – som i resten af landet – en fælles beredskabsenhed.

Præhospital

Tre nye lokalområder får akuthjælperordninger

Regionsrådet i Region Nordjylland har besluttet, at der skal oprettes nye 112-akuthjælperordninger i Karby, Aalbæk og Øster Hurup/Als en 1-1-2 akuthjælperordning. Det sker blandt andet på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse af de eksisterende akuthjælperordninger, som viser, at ordningerne skaber tryghed i lokalområderne.