Brandvæsen

Sønderjylland har ansat beredskabsdirektør

Det bliver den nuværende beredskabschef i Aabenraa Kommune, Jarl Vagn Hansen, der får posten som Sønderjyllands første beredskabsdirektør. Han bliver chef for Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslevs fælles beredskab, der bliver et af landets største med 48 brandstationer, 1.100 frivillige og 30-40 medarbejdere.

Præhospital

Taxiselskaber vil tilbyde akutkørsel på Sjælland

Det er dyrt, når en ambulance rykker ud, og så er det ikke altid nødvendigt. Nogle akutkørsler kan sagtens klares uden blå blink, vurderer taxiselskaberne i Region Sjælland. Derfor stiller de sig nu til rådighed for at udføre de mindre akutte kørsler, og selskaberne er gået i gang med at sikre, at der døgnet rundt er nok taxier til rådighed til at varetage opgaven.

Google Maps
Præhospital

Horsens-ambulancer flyttes ikke til Falck-stationen

Selv om Falck har overtaget Responce, så er der ikke umiddelbart planer om at flytte ambulancerne i Horsens fra byens brandstation til Falck-stationen. Responce har indgået en lejeaftale med kommunen, og Falck kan spare lejen ved at flytte ambulancerne til Falck-stationen, men indtil videre bliver de fem ambulancer på brandstationen.

Brandvæsen

Minister skal i samråd om det bornholmske beredskab

Den nye struktur for de kommunale beredskaber er efterhånden stort set på plads, og kommunerne har fundet sammen i de fælles beredskabsenheder, som KL og regeringen har aftalt. Kun i forhold til Bornholm er der stadig stor usikkerhed om, hvordan beredskabet skal organiseres. Tirsdag skal forsvarsministeren i samråd i Folketinget om ø-beredskabet.

Præhospital

Stormøder skal genoprette reddernes tillid til BIOS

BIOS vil i løbet af de næste 14 dage invitere de syddanske ambulancereddere til tre stormøder, hvor redderne kan få svar på de spørgsmål, de har. Møderne har til formål at genoprette genoprette tilliden mellem ambulanceredderne og BIOS, der skal overtage størstedelen af ambulancekørslen i Region Syddanmark fra 1. september 2015.

Præhospital

Eksplosiv stigning i antallet af ambulanceudrykninger

Antallet af akutte ambulanceudrykninger i Danmark stiger eksplosivt. Størst er væksten i Region Hovedstaden, hvor antallet af udrykninger på kun et år er steget med 19 procent, men fire af de fem regioner har oplevet en to-cifret procentvis stigning. På landsplan er der blevet 14 procent flere udrykninger, og det belaster ambulancetjenesten og sætter udrykningstiderne under pres.

Præhospital

Region: Hjemtagning er ikke et ønskescenarie

Der er stigende tvivl om, hvorvidt BIOS kan være klar til at bemande de syddanske ambulancer den 1. september 2015, og det kan i yderste konsekvens føre til, at Region Syddanmark må hjemtage ambulancekørslen. Men formanden for regionens præhospitale udvalg, Thyge Nielsen (V), understreger, at man fortsat gerne vil have opgaven udliciteret – og at en hjemtagning ikke er et ønskescenarie.

Præhospital

Har kun ansat 35 reddere: BIOS skal stille til krisemøde mandag

BIOS’ direktør, Morten Hansen, skal mandag stille til krisemøde hos Region Syddanmark. Årsagen er, at BIOS indtil videre kun har fået ansat 35 af de ca. 550 reddere, som selskabet skal have aftaler med inden den 1. juni 2015. Samtidig har redderne på nu 11 Falck-stationer meddelt, at de ikke har tillid til BIOS. Selskabet mener dog, at der kan hentes reddere hos andre operatører.

Præhospital

Sønderjyske ambulancereddere opgiver BIOS

BIOS’ udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt mange reddere ser ud til at blive stadigt mere alvorlige. Senest har redderne fra en række Falck-stationer i Sønderjylland meldt ud, at de hellere vil søge stillinger i naboregionerne end hos BIOS. Årsagen er, at manglende og modstridende oplysninger om ansættelses- og arbejdsvilkår har fået redderne til at miste tilliden til BIOS.