Præhospital

Slaget om Region Hovedstadens ambulancekørsel afgøres i dag

I dag mødes de 13 medlemmer af Region Hovedstadens forretningsudvalg til et ekstraordinært møde, hvor de skal træffe to helt centrale beslutninger om fremtidens ambulancetjeneste i regionen. For det første skal politikerne beslutte, hvilke ambulanceoperatører, som i de næste seks år skal stå for ambulancekørslen, og for det andet skal politikerne fastsætte serviceniveauet i ambulancetjenesten – det vil i praksis sige, at politikerne skal beslutte, hvor mange ambulanceberedskaber, som skal indgå i regionens ambulancetjeneste. Politikernes beslutning vil naturligvis kunne læses på BeredskabsInfo, så snart den er offentliggjort.

Præhospital

Brandfolk: Region Hovedstaden giver Københavns Brandvæsen en unfair behandling

Tirsdag skal politikerne i Region Hovedstaden tage stilling til, hvem der fremover skal varetage ambulancekørslen i regionen. Og meget tyder på, at Københavns Brandvæsen bliver den store taber. Adskillige kilder oplyser samstemmende, at regionens embedsmænd indstiller, at brandvæsenet ikke længere skal køre ambulancer for regionen. Men det er udtryk for en unfair behandling af Københavns Brandvæsen, og det vil være uansvarligt og risikabelt, hvis Region Hovedstaden på tirsdag vælger at satse på Samariten, som hverken har erfaring med ambulancekørsel i Danmark eller har en overenskomst. Sådan lyder udmeldingen fra Brandfolkenes Klub København, der organiserer de københavnske brand- og ambulancefolk, og som mener, at regionen er på vej mod at skabe sin egen variant af den udskældte politireform.

Præhospital

Rygte: Københavns Brandvæsen står til at miste ambulancekørslen

På tirsdag skal forretningsudvalget i Region Hovedstaden træffe beslutning om, hvilke ambulanceoperatører, som fremover skal stå for ambulancekørslen i regionen. Der har været mange rygter om embedsmændenes indstilling til politikerne, men de seneste rygter adskiller sig ved, at de også tages seriøst af Københavns Brandvæsen. Og ifølge disse rygter – og det skal understreges, at der stadig kun er tale om rygter – står Københavns Brandvæsen til at miste ambulancekørslen, der i stedet skal fordeles mellem Falck, Frederiksberg Brandvæsen og Samariten.

Præhospital

Brandchef frygter at ambulancetjenesten bryder sammen

Kombinationen af udbuddet af ambulancetjenesten, oprettelsen af nye vagtcentraler og implementeringen af det nye kommunikationssystem SINE vil simpelthen ende galt, og det kan komme til at koste borgeres førlighed og som yderste konsekvens menneskeliv. Sådan lyder advarslen fra chefen for Danmarks næststørste ambulancetjenste, brandchef Jan Axlev fra Københavns Brandvæsen. Også Falck frygter, at hele systemet i yderste konsekvens kan kollapse.

Præhospital

Københavns Kommune: Udskyd ambulanceudbud

Udsigten til væsentligt færre ambulancer i København får nu overborgmester Ritt Bjerregaard og de øvrige borgmestre i Københavns Kommune til at opfordre Region Hovedstaden til at udskyde udbuddet af regionens ambulancetjeneste. Borgmestrene frygter længere responstider, og regionen har da også valgt at udskyde beslutningen til november – men ifølge regionen har det intet med borgmestrenes opfordring at gøre.

Præhospital

Beredskabschef afviser kritik af akutlægebil

Ambulancefolkene i København har i skarpe vendinger kritiseret Region Hovedstadens valg af Roskilde Brandvæsen som ny operatør af regionens nyeste akutlægebil. Ifølge de københavnske ambulancefolk vil Roskildes ambulancefolk mangle lokalkendskab og kendskab til optagekriterierne, ligesom deres uddannelse er kortere end deres københavnske kollegaers. Men Roskildes beredskabschef afvise kritikken. Han mener, at ambulancefolkenes uddannelse allerede indeholder mange af de ting, som indgår i den københavnske lægeassistent-uddannelse, og han påpeger, at det er lægen, som bestemmer, hvilket sygehus patienten skal køres til.

Præhospital

Ny akutlægebil – men kritik af løsningen

Bemandingen af Region Hovedstadens nyeste akutlægebil har endnu engang været i udbud, men hverken Københavns Brandvæsen eller Falck ønskede denne gang at byde på opgaven. Det gjorde Roskilde Brandvæsen til gengæld, så fra 1. oktober 2008 vil akutlægebilen blive sat i drift med lægeassistenter fra Roskilde Brandvæsen bag rattet. Deres kollegaer i Københavns Brandvæsen retter imidlertid en hård kritik af Region Hovedstaden for at have valgt en discount-løsning, hvor både kravene til lægeassistenternes erfaring og uddannelsens længde reduceres. De københavnske ambulancefolk mener, at hele regionens nye præhospitale setup er dømt til at mislykkes.

Præhospital

Falck-opkøb kan blive bombe under svensk udbud

Falcks opkøb af den svenske konkurrent Ulfab, der var på vej ind på det danske marked, er ifølge Region Hovedstaden undergravende for udbuddet af ambulancekørselen, fordi det kan give Falck mulighed for omgå Region Hovedstadens krav om, at der kun må bydes på ambulancekørsel i en del af regionen. Men det er ikke kun i Danmark, at opkøbet skaber bekymring. I Skåne er forberedelserne til et af de største svenske udbud af ambulancekørsel gået i gang, men Falcks køb af Ulfab indebærer, at markedssituationen har ændret sig drastisk, så Falck næsten har samme høje markedsandel som i Danmark. Derfor frygter Region Skåne, at det kan blive svært at få skabt konkurrence om ambulancekørselen.

Præhospital

Region skyder med skarpt mod kritikere

Når Københavns Brandvæsen og Falck har kritiseret Region Hovedstadens oplæg til det fremtidige ambulanceberedskab, så skyldes det ikke, at de to erfarne ambulanceoperatører nærer en reel bekymring for borgernes sikkerhed. Forklaringen er i stedet, at Københavns Brandvæsen og Falck har egne økonomiske interesser i området, og at de derfor er ude på at få øget antallet af ambulancer, så de kan tjene flere penge. Så kontant karakteriserer Region Hovedstaden den seneste tids kritik fra deres nuværende og formentlig også fremtidige samarbejdspartnere på det præhospitale område.

Præhospital

Københavns Brandvæsen: Det ender galt

Fronterne bliver nu trukket hårdt op mellem Region Hovedstaden og Københavns Brandvæsen. Københavns brandchef, Jan Axlev, retter nemlig en usædvanligt hård kritik mod regionens igangværende udbud af ambulancekørselen, der ifølge brandchefen vil ende galt. Jan Axlev mener, at Københavns borgere og borgerne i regionen kan se frem til et væsentligt dårligere serviceniveau med længere ventetider på ambulancerne, men det afviser regionen blankt.