Præhospital

Regionsformand rystet over Samariten

Samariten erkender nu åbent, at selskabet blev overrasket over at vinde en stor del af den danske ambulancekørsel. Men den erkendelse fra Samariten kommer bag på formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, der kalder de seneste udmeldinger fra Samariten for useriøse. Samtidig optrapper Reddernes Landsklub kritikken af set svenske selskab: Region Sjællands beslutning om at vælge Samariten kommer til at koste menneskeliv, lyder udmeldingen fra redderne.

Præhospital

Samariten annoncerer nu åbent efter investorer

“Hvis du har 258 mio. kr., så har vi et godt tilbud til dig”. Nej, helt så direkte er budskabet fra Samariten ikke, men efter dagens afsløring af, at selskabet desperat mangler kapital, så går Samariten nu åbent ud og søger efter investorer. Samariten skal angiveligt i alt rejse 258 mio. kr., og derefter skal 56 mio. kr. bruges til bankgarantier til regionerne – og den første bankgaranti skal være på plads om kun godt to uger, ellers mister Samariten kontrakten. Og Samaritten sætter nu tilsyneladende selv spørgsmålstegn ved, om selskabets ekspansion bliver til noget.

Præhospital

Samariten mangler 258 mio. kr. for at kunne starte i Danmark

Svenske Samariten, der har vundet danske ambulancekontrakter for ca. 400 mio. kr. om året, har ingen penge til at opfylde sine kontraktmæssige forpligtelser med. På trods af tidligere forsikringer om, at selskabet står finansielt stærkt og allerede har en række investorer på plads, er Samariten i øjeblikket ude for at hente 258 mio. kr. til at finansiere satsningen i Danmark med. Samariten har ikke engang de 56 mio. kr., som skal stilles som bankgarantier til regionerne, og den første bankgaranti skal stilles allerede den 23. december. Alligevel er det Samaritens forventning, at de i de kommende år kan fordoble deres danske aktiviteter ved at vinde kontrakter for yderligere 500 mio. kr. om året.

Præhospital

Stadig intet nyt fra Samariten

Samariten annoncerede i sidste uge, at selskabet i dag tirsdag ville komme med yderligere information om opstarten af Samaritens nye aktiviteter i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. Indtil videre er der dog ikke kommet nogen information fra Samariten, selv om selskabets hjemmeside stadig oplyser, at der offentliggøres information den 2. december 2008. Samtidig afviser Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Samaritens oplysninger om, at der skulle have været afholdt – eller arrangeret – et møde mellem beredskabscheferne og Samariten.

Præhospital

Samariten kan få det svært på Samsø

Den 1. september 2009 overtager Samariten ambulancekørslen på Samsø. Men det kan vise sig at blive det svenske selskabs største udfordring i Danmark, for Samsø Redningskorps – der har stået for ambulancekørslen siden 1934 – oplyser nemlig, at alle ambulanceredderne fortsætter i redningskorpset, også efter 1. september 2009. I stedet for ambulancekørsel skal redderne udføre redningskorpsets øvrige opgaver, der bl.a. omfatter brandslukning og autohjælp. Dermed risikerer Samariten at skulle rekruttere 10-15 reddere, der skal flytte til Samsø – en vanskelig opgave, da Samsø Redningskorps allerede i dag har svært ved at besætte ledige stillinger i takt med naturlig afgang. Samsø Redningskorps vil i øvrigt opretholde sit ambulanceberedskab i mindst fire måneder efter at Samariten har overtaget ambulancekørslen.

Præhospital

Samsø Redningskorps: Vi er meget kede af det

Siden 1934 har det lille Samsø Redningskorps stået for ambulancekørslen på Samsø. Men det er snart slut, for i forgårs offentliggjorde Region Midtjylland, at svenske Samariten fra næste år overtager driften. Samsø Redningskorps havde selv budt ind på kørslen, men fik den altså ikke. Så derfor var regionens beslutning en bitter at sluge, erkender stationsleder og medejer af redningskorpset, Søren Peter Kjeldahl. “Vi var noget chokerede over det og var meget kede af det. Det var lidt af en mavepumper”, siger han.

Præhospital

Dyrere ambulancekørsel i Region Midtjylland – billigere i Region Sjælland

Da Region Sjælland i sidste måned offentliggjorde resultatet af ambulanceudbuddet, vakte prisniveauet en del opsigt. Samariten viste sig nemlig at kunne løse opgaven billigere end i dag – til trods for, at Samariten skal udføre 10% flere kørsler samtidig med, at der stilles større krav i kontrakten. I Region Midtjylland har billedet da også vist sig at være det stik modsatte: Trods mere intens konkurrence end i Region Sjælland stiger den midtjyske regions omkostninger til ambulancekørsel med 30-40 mio. kr. om året efter udbuddet. Og selv om langt færre ambulancer skal skifte operatør i Region Midtjylland, så erkender formanden for regionsrådet, at beslutningen er truffet med en vis rysten på hånden.

Præhospital

Falck: Vi vil gøre vores til at sikre en smertefri overgang

Region Midtjyllands udbud af ambulancekørslen gik ikke så galt for Falck, som mange i redningskorpset havde frygtet efter Samaritens store sejr i Region Sjælland. Falck skal fortsat stå for ambulancekørslen i halvdelen af de områder, som udbuddet var delt op i, og med 17 stationer vil Falck fortsat være den største ambulanceoperatør i regionen. Falck oplyser, at man vil gøre sit for at sikre en smertefri overgang i de områder, som Falck nu skal overlade til andre operatører.

Præhospital

Responce vil indsætte fremskudte hospitalsenheder og ambulancehelikoptere

Med Region Midtjyllands udbud af ambulancekørslen er der kommet endnu en ny ambulanceoperatør i Danmark: Responce A/S. Selskabet fortæller selv, at de vil sætte en moderne og tidssvarende standard med den sidste nye teknologi og vidensdeling på området. Responce vil således indsætte en ny type ambulancer, som de selv betegner som FHE’er – Fremskudte Hospitals Enheder. Ifølge Responce er disse ambulancer udstyret med banebrydende teknologi og logistiksystemer indenfor det præhospitale område. Responce er også parat til at indsættelse egne ambulancehelikoptere – når regionerne altså er klar.

Præhospital

Falck mister ambulancekørsel i halvdelen af Region Midtjylland – Samariten og Responce overtager

Samariten skal fra september 2009 drive ambulancetjenesten i områderne Samsø, Viborg og Århus, det hidtil ukendte Responce skal varetage opgaven i Horsens og Falck beholder Herning, Holstebro, Randers og Djursland. Det er resultatet af Region Midtjyllands udbud, som også indebærer et farvel til to mindre ambulancetjnenester, REKO og Samsø Redningskorps, der ikke længere skal køre ambulancer for regionen. Den liggende sygetransport er uafklaret – her vil regionen indlede forhandlinger med Falck for at fastslå, om der skal indgås kontrakt med redningskorpset eller om det bedre kan betale sig at hjemtage opgaven.