Præhospital

Responce får sit første overskud – og vil deltage i alle ambulanceudbud

Det går fremad for Responce, der sidste år fik sit første overskud siden stiftelsen i 2007. Overskuddet på 1,7 mio. kr. får Responce til at skrue op for ambitionerne, og målet for selskabet og den tyske hovedaktionær er nu at blive nr. 1 på såvel det danske som det europæiske marked for akut ambulancekørsel. Responce bebuder, at man i den kommende udbudsrunde vil byde på ambulancekørsel i alle regioner, og der er da også flere penge på vej til Responce fra ejerne.

Præhospital

Falck satser på lægehelikoptere – men taber stadig penge

Falck forventer, at Danmark får en permanent og landsdækkende lægehelikoptertjeneste, og derfor har redningskoncernen investeret i en styrkelse af organisationen i selskabet Falck DRF Luftambulance, som står for Falcks danske lægehelikopteraktiviteter. Men de nuværende aktiviteter – som omfatter lægehelikoptere i Niebøl og Ringsted – er fortsat en underskudsforretning for Falck, som i 2011 tabte 2,2 mio. kr. på driften af de to helikoptere.

Autohjælp

FDM taber stadig penge på autohjælp

FDM’s aktiviteter indenfor autohjælp giver fortsat ikke overskud. FDM udbyder autohjælp i samarbejde med Dansk Autohjælp, og kunderne er primært FDM’s medlemmer samt bilimportører og bilforhandlere, der sælger de såkaldte mobilitetsgarantier til deres kunder. Sidste år gav autohjælpen imidlertid et driftsunderskud på 2 mio. kr., hvilket er omkring en halv million kr. dårligere end i 2010.

Google Maps
Autohjælp

Falck-omsætning på 5,5 mia. kr. i Danmark

Væksten inden for Falcks danske brand- og ambulanceaktiviteter er stort set gået i stå, men samlet set lykkedes det sidste år for Falck at øge den danske omsætning fra 5,3 til 5,5 mia. kr., svarende til en stigning på 3,2 procent. Samtidig steg driftsoverskuddet til 569 mio. kr., og det gør de danske aktiviteter til nogle af de mest lønsomme i Falck-koncernen, der nu har aktiviteter i 34 lande.

Autohjælp

Pænt overskud hos Samsø Redningskorps

Det privatejede Samsø Redningskorps – der udfører ambulancekørsel, brandslukning, autohjælp og andre redningsopgaver på Samsø – har haft et godt år, hvor overskuddet er steget til 1,3 mio. kr. I årets løb er der indgået en ny brandslukningskontrakt med Samsø Kommune og ændret på vagtcentralstrukturen.

Præhospital

Underskud hos REKO

Da Region Midtjylland sendte ambulancekørslen i udbud, valgte det privatejede redningskorps REKO – der i en årrække havde udført en del af ambulancekørslen på Djursland – at lade være med at byde. Bortfaldet af ambulancekørslen har medført, at REKO har måttet gennemføre en omstrukturering af virksomheden, og i det første hele regnskabsår uden ambulancekørsel resulterede det i et stort omsætningsfald samt røde tal på bundlinjen. REKO har dog stadig en solid egenkapital.

Google Maps
Præhospital

Falck: Utilfredsstillende lønsomhed i ambulancedriften

Økonomien i Falcks danske ambulancetjeneste er under pres, fordi de færre sygehuse betyder længere og dermed mere tidskrævende transporter. Med den nuværende aftale mellem Falck og amterne er amternes ekstra betaling for længere transporter ikke tilstrækkelig til, at dække Falcks ekstra omkostninger, og Falck ser derfor frem til det kommende udbud af ambulancetjenesten. Men bortset fra ambulancetjenesten havde Falck et godt 1. halvår med et driftsoverskud på 202 mio. kr. og en omsætning, der steg med godt 11% til 2,6 mia. kr.