Præhospital

Responce har uddannet 70 akuthjælpere

De første 70 akuthjælpere i Region Midtjylland er snart klar til at rykke ud i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner. Som i de øvrige regioner er akuthjælperne frivillige borgere, der alarmeres via SMS og derefter skynder sig til et centralt placeret skab, hvor de henter det nødvendige udstyr. Det er ambulancebehandlere og paramedicinere fra Responce, som har uddannet akuthjælperne, og det er også Responce, som skal servicere de otte satellitovervågede skabe med udstyr, således at der altid er fuldt funktionsdygtige hjertestartere til rådighed for akuthjælperne.

Præhospital

Responces tyske ejer krævede 13 mio. kr. ekstra – og fik det

Det var tilsyneladende Responces tyske hovedaktionær, ambulanceoperatøren GARD, som i 2010 forlangte, at selskabets omsætning skulle øges med 13 mio. kr. – ellers ville GARD trække stikket. Det førte så til de fornyede forhandlinger mellem Region Midtjylland og Responce, der resulterede i, at Responce fik præcis de 13 mio. kr. ekstra, som de tyske ejere havde krævet. Samtidig er det kommet frem, at Responce allerede 16 dage efter kontraktens start selv erkendte, at selskabet havde givet et tilbud, som ikke kunne dække omkostningerne.

Præhospital

Region handlede på kant af loven for at redde kriseramt Responce

I juli 2010 fik ambulanceoperatøren Responce udvidet sin kontrakt med Region Midtjylland med 13,7 mio. kr. Dengang var regionens forklaring til offentligheden, at ekstrabetalingen havde baggrund i en omlægning af beredskabet i Horsens-området. Men nu er det kommet frem, at den ekstra betaling reelt skete for at sikre, at Responce kunne overleve. I marts 2010 – kun tre måneder efter at selskabets kontrakt med regionen trådte i kraft – havde Responce nemlig meddelt, at selskabet var i akut pengenød og måske måtte trække sig fra kontrakten. Derefter blev kontrakten ændret, men ved at øge betalingen med et så stort beløb har Region Midtjylland formentlig overtrådt udbudsreglerne.

Præhospital

Responce har fyret 10-12 reddere

Da Responce sidste år startede op som ambulanceoperatør i Horsens-området, var udfordringen at få rekrutteret tilstrækkeligt mange reddere. Nu er Responce så havnet i den modsatte situation, og over de seneste måneder er der fyret 10-12 reddere, så Responce nu er nede på ca. 80 reddere. I den seneste fyringsrunde har Responce fyret syv medarbejdere.

Præhospital

3F: Tillidsfolk er nødvendige for at kontrollere overholdelse af aftaler

3F har kun beskeden tillid til Responce, og det er en del af baggrunden for, at fagforeningen kræver, at der skal være tillidsfolk med 3F-medlemskab på alle Responces stationer. Ifølge 3F har Responce nemlig ikke vist vilje til at overholde de eksisterende aftaler, og hvis der skal indgås nye aftaler om f.eks. en døgnvagtsmodel, så er det derfor vigtigt, at der er tillidsfolk, som kan holde øje med, om Responce overholder aftalerne.

Præhospital

Responce: 3F skyld i tabt udbud

Det bliver ikke Responce, som skal drive den nye læge- og akutbil i Horsens. Redningsdirektør Michael Sørensen bekræfter, at selskabet i dag har fået at vide, at kontrakten går til en anden byder – efter al sandsynlighed Falck – som var markant billigere end Responce. Men Michael Sørensen påpeger, at den igangværende strid med 3F formentlig er skyld i det tabte udbud. Responce ville nemlig kunne reducere sit bud med 1 mio. kr., hvis selskabet fik mulighed for at anvende døgnvagtsmodellen fremfor holddrift.

Præhospital

3F: Responce må kun anvende døgnvagt hvis tillidsmænd melder sig ind i 3F

Fagforeningen 3F melder nu klart ud i den efterhånden langvarige strid med ambulanceoperatøren Responce: Hvis Responce vil anvende døgnvagt som vagtform, så skal tillidsmændene hos Responce først melde sig ind i 3F. Så snart tillidsmændene har meldt sig ind, vil 3F se positivt på, at der indgås en lokalaftale om døgnvagter. Responces redningsdirektør, Michael Sørensen, betegner 3F-udmeldingen som afpresning.

Præhospital

Stifter forlader Responce – tysk ambulancefirma overtager stor aktiepost

Samme dag som det blev meddelt, at Responce har budt på ambulancekørslen i Region Sjælland, så fik selskabet også en ny storaktionær. Det er firmaets højtprofilerede medstifter, Bjarne Lastein, som har valgt at sælge alle sine og familiens aktier i Responce til en større tysk ambulanceoperatør, GARD. Dermed vil Responce være domineret af tyske ejere, da ambulanceoperatøren Promedica fra starten har været aktionær i Responce.