Brandvæsen

LFDB: Oplæg mangler substans

Regeringens oplæg til en ny beredskabsaftale mangler substans og fokuserer i alt for høj grad på scenarier, som ikke – eller kun i meget begrænset omfang – vil finde sted. Det mener Landsklubben af Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), som betegner det som helt forfejlet, når regeringen vil styrke det statslige beredskabs evne til at håndtere terrorangreb. LFDB henviser til, at erfaringerne viser, at det er beredskaberne i kommunerne, der redder liv og værdier – og derfor er det dette beredskab, som skal styrkes med flere midler, således at niveauet kan forbedres yderligere.

Brandvæsen

BF: Frivillige er ikke tænkt ind i oplæg

De frivillige i beredskabet er slet ikke tænkt ind i regeringens oplæg til en kommende beredskabsaftale, selv om de frivillige udgør 30% af redningsberedskabets personel – og selv om forsvarsminister Søren Gade (V) de seneste to år gentagne gange har udtalt sig om de frivilliges store betydning for samfundet. Det skriver Beredskabsforbundet i en kommentar til regeringens oplæg. Forbundet frygter også, at planen om en flytning af Beredskabsstyrelsen til Bernstorff Slot i virkeligheden dækker over en betydelig nedskæring i styrelsens bemanding.

Brandvæsen

Bjarne Kjems: Oplæg uden beredskabsfaglig indsigt

Regeringens udspil til en ny beredskabsaftale er overordnet set uden visioner, uden beredskabsfaglig indsigt og uden forretningssans. Sådan lyder kommentaren fra Bjarne Kjems, der er chef for Beredskabsstyrelsens Center for Lederuddannelse, men som udtaler sig som privatperson. Bjarne Kjems har kommenteret regeringens udspil i et brev til forsvarsminister Søren Gade – hvor han også oplyser, at han selv er i færd med at udarbejde et alternativt oplæg til redningsberedskabets ordning i perioden 2007–2010 og årene fremover.

Brandvæsen

FKB: Lukning vil give markant ringere beredskab

Regeringens forslag om at lukke de ni kommunale støttepunktsberedskaber vil resultere i et markant ringere indsatsberedskab. Det mener Foreningens af Kommunale Beredskabschefer (FKB), der betegner det som uforståeligt, at regeringen vil ændre på det velfungerende niveaudelte beredskab. I dag er alle kommuner sikret assistance med specialmateriel indenfor 60 minutter, men det vil ikke kunne lade sig gøre, hvis støttepunkterne nedlægges, og ifølge beredskabscheferne vil assistance, der er over 60 minutter om at nå frem, ikke kunne redde liv og værdier.

Brandvæsen

Beredskabsforbundet overvejer at skifte navn

Fremover skal Beredskabsforbundet måske hedde Brand- og Redningsforbundet. Årsagen er, at ordet “beredskab” efterhånden har fået en meget bred anvendelse og anvendes i en række forskellige sammenhænge – fra fødevareregionernes veterinære beredskab til vejmyndighedernes sneberedskab. Samtidig er flere og flere kommuner begyndt at anvende betegnelsen brandvæsen i stedet for (rednings)beredskab. Beredskabsforbundets præsidium har foreslået Brand- og Redningsforbundet som nyt navn, men forbundet lægger op til en debat blandt medlemmerne.

Præhospital

Viborg Amts ambulanceudgifter stiger med 12 mio. kr.

En kraftig stigning i antallet af ambulanceudrykninger og liggende sygetransporter fører formentlig til, at Viborg Amt i år skal betale godt 12 mio. kr. ekstra til Falck. Det er især den varme sommer, som har givet problemer – her blev mange ældre nemlig indlagt på amtets sygehuse. Men samtidig køres der flere kilometer pr. udrykning, og det fører til et forøget tidsforbrug og dermed øgede omkostninger.

Politi

EADS trækker sig fra fra dansk Tetra-udbud

De tre finalister til at skulle levere det kommende radiosystem til de danske beredskabsmyndigheder bliver nu reduceret til to. EADS, der også står bag Airbus, har netop meddelt, at selskabet trækker sig fra udbudet. Det sker, fordi selskabet ikke mener, at det er teknisk muligt at levere kommunikationssystemet til de frekvenser, der er til rådighed. Tilbage i kampen er nu kun Motorola og et konsortium med deltagelse af bl.a. danske Tetrastar.

Præhospital

Bedre ambulancebehandling til hjertepatienter

Den præhospitale behandling til patienter i Københavns Amt, som pludselig får en blodprop i hjertet (AMI), forbedres nu yderligere. Allerede nu kan der fra alle ambulancer i Københavns Amt sendes elektrokardiogram (EKG) til vurdering hos en kardiolog via ambulancernes avancerede defibrillator, når ambulancebehandlerne på baggrund af patienternes symptomer og EKG-tydning mistænker, at patienterne kan have en blodprop i hjertet. Men som noget nyt vil ambulancebehandlerne fra januar 2007 kunne tilbyde AMI-patienter medikamenter, som letter blodgennemstrømningen og derved belastningen på hjertet.

Google Streetview
Brandvæsen

Skuffet beredskabschef siger op

“Jeg kan ikke komme igennem med mine ideer. Jeg er dybt skuffet”, siger Jens Bang, chef for Hundested Brandvæsen og beredskabschef i den ny Frederiksværk-Hundested Kommune. Han har opsagt sin stilling som beredskabschef med sidste arbejdsdag den 31. januar 2007. Den pludselige og dramatiske opsigelse kommer efter 30 års ansættelse i Hundested Brandvæsen, hvor Jens Bang, 58, har været chef siden den 1. april 1978.

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk advarer mod lukning af støttepunkter

Regeringens plan om at lukke de ni kommunale støttepunktsberedskaber vil føre til en kraftig svækkelse af det danske katastrofe- og terrorberedskab, og samtidig er det ulogisk, at regeringen lægger op til, at anvendelsen af frivillige i beredskabet skal styrkes, når man med lukningen af støttepunktsberedskaberne planlægger at fjerne en af de frivilliges vigtige opgaver. Det mener de frivillige beredskabsfolk ved det kommunale støttepunktsberedskab i Fredericia, som advarer mod konsekvenserne af regeringens plan.