Brandvæsen

Beredskabschef: Dårlig radiodækning forsinker brandslukning

Efter en afgørelse fra Energistyrelsen frygter beredskabschefen ved Aarhus Brandvæsen, Lars Hviid, at det fremover kan komme til at knibe med radiodækningen i forbindelse med indsatser. Energistyrelsen har nemlig vurderet, at der ikke umiddelbart efter byggelovgivningen kan stilles krav til bygherren om installation af repeatere for at sikre bedre radiodækning for røgdykkere i større byggerier.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen sparer viceberedskabschefen væk

Næste år bliver stillingen som viceberedskabschef i Aarhus Brandvæsen nedlagt. Det sker som følge af en ny spareplan, som de aarhusianske politikere har indgået aftale om. Samtidig med, at stillingen nedlægges, bliver brandvæsenets hidtidige chefvagtordning også afviklet. I stedet vil brandvæsenet forsøge at lave en frivagtordning med deltagelse af de operativt uddannede afdelingsledere. Brandvæsenet erkender, at den operative ledelse derved svækkes.

Google Maps
Brandvæsen

Vil have billigere brandslukning i den sydlige del af Aarhus

I dag har Aarhus Kommune kontrakt med Odder Brandvæsen om brandslukningen i den sydlige del af Aarhus Kommune. Men Aarhus Kommune mener, at Odder Brandvæsens pris for at dække et område med ca. 8.000 indbyggere er for høj, og derfor forhandles der nu om en ny aftale. Men samtidig har Aarhus Kommune indledt forhandlinger med Brand & Redning Skanderborg om en mulig overtagelse af opgaven, selv om det kan give længere udrykningstider.

Google Maps
Brandvæsen

Vil nedlægge brandvæsens hjertestarterenhed

Siden 2005 er brandfolk fra Aarhus Brandvæsen rykket ud med en særlig hjertestarterenhed, når der er indløbet alarmer om formodede hjertetilfælde i Aarhus’ midtby. Det har sikret hurtig hjælp til hjertepatienterne, men nu ser det ud til, at ordningen bliver nedlagt, for Aarhus Brandvæsen ønsker, at regionen skal betale en større del af regningen – og det vil regionen ikke.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen fik kun 3 mio. kr.

Aarhus Brandvæsen bad for nogle måneder siden politikerne i Aarhus Kommune om at få øget brandvæsenets budget med 4,2 mio. kr. om året. De ekstra penge var en forudsætning for at brandvæsenet kunne opretholde det nuværende serviceniveau. Nu har brandvæsenets ansøgning så været behandlet i byrådet, og resultatet blev, at brandvæsenet fra næste år får tilført 3 mio. kr. Dermed vil brandvæsenet fortsat kunne efterleve lovgivningens krav, men politikerne erkender, at det kan blive nødvendigt at tilpasse serviceniveauet.

Google Maps
Brandvæsen

Aarhus Brandvæsen mangler 4,2 mio. kr. for at kunne opretholde serviceniveauet

Hvis Aarhus Brandvæsen skal kunne opretholde det nuværende serviceniveau, så skal brandvæsenets budget øges med 4,2 mio. kr. om året. Årsagen er dels, at brandvæsenet de seneste år har fået tilført en række nye opgaver, dels at udgifterne til især brandvæsenets deltidsstyrke er steget kraftigt. Brandvæsenet kan dog få svært ved at få de ekstra penge, for Aarhus Kommune har besluttet, at der skal være nulvækst i kommunens serviceudgifter og at der ikke bliver mulighed for budgetudvidelser i 2012.

Google Maps
Brandvæsen

Avis: Brandvæsen underdriver ferieproblemer

Sommerferien giver Aarhus Brandvæsen store problemer med bemandingen, fordi mange deltidsbrandfolk er på ferie, men i sidste uge forsikrede beredskabschefen, at brandvæsenet også i ferien leverer det beredskab, som er fastsat af byrådet. Nu er den lokale avis imidlertid kommet i besiddelse af vagtplaner, der viser et andet billede.

Præhospital

Succes for forsøg med AED-enhed hos brandvæsen

Siden 1. september 2005 er Århus Brandvæsen rykket ud til hjertestop i Århus midtby med en særlig AED-enhed (akutenhed med hjertestarter). Og ifølge en foreløbig evaluering af forsøgets første tid, så har det været en succes. Akutenheden har haft særdeles korte reponstider, hvor enheden har været fremme på mellem 30 sekunder og fem minutter, og ved 482 ud af de i alt 615 udrykninger var enheden fremme før ambulance/lægebil. Mandskabet har iværksat generel førstehjælp, og i 36 tilfælde er der skabt frie luftveje, givet kunstig åndedræt eller givet hjertemassage. I fire tilfældet er der defibrilleret, og tre af disse patienter var stadig i live 30 dage efter sygdomstilfældet. Herudover har enhedens personale ofte assisteret ambulancepersonalet.