Præhospital

Polske reddere godkendt til arbejde i Danmark

Sundhedsstyrelsen har godkendt, at polske redderes uddannelse kan sidestilles med uddannelsen som ambulanceassistent og ambulancebehandler i Danmark. Så fra begyndelsen af 2008 forventer Falck at kunne ansætte 12 polske reddere i den danske ambulancetjeneste. Ansættelsen af de polske reddere er et af Falcks initiativer for at imødegå den store – og stigende – mangel på især ambulancebehandlere indenfor ambulancetjenesten. Et andet initiativ er, at Falck nu bryder med et af redningskorpsets hidtidige principper ved at lade visse liggende sygetransporter blive udført med såkaldte kolde ambulancer – det vil sige ambulancer, der ikke bemandes med en ambulancebehandler.

Præhospital

Falck: Forfejlet kritik fra Reddernes Aktionsgruppe

Reddernes Aktionsgruppe har på BeredskabsInfo kritiseret den årlige vedligeholdelsesuddannelse, som ambulanceredderne gennemgår for at opretholde deres medicinske kompetencer. Aktionsgruppen har især kritiseret måden, hvorpå repetitionsdage afholdes, som ifølge aktionsgruppen skaber nervøsitet og angst hos en stor del af de deltagende reddere. Men ifølge Falck er kritikken forfejlet; Reddernes Aktionsgruppe har tilsyneladende ikke orienteret sig om de ændringer i repetitionsdagene, som er gennemført i samarbejde med Reddernes Landsklub – netop for at dæmme op for frustrationer i forbindelse med repetitionen.

Præhospital

Reddere er utilfredse med psykisk arbejdsmiljø

De årlige prøver, som ambulanceredderne skal igennem, er med til at skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø i Falck. Det mener Reddernes Aktionsgruppe, der peger på, at redderne forud for prøverne må gennem mange uger præget af stor nervøsitet, hvor flere må bruge beroligende medicin for at klare sig. Aktionsgruppen mener også, at konsekvenserne for reddere, der begår fejl i forbindelse med patientbehandlingen, er umenneskelige.

Præhospital

Fagforening retter hård kritik mod Falcks polske reddere

Onsdag kører de tre første polske Falck-reddere ud fra Falck-stationen i Tårnby som observatører og fortrop for en større gruppe polske ambulancefolk. Men fællestillidsmanden for de københavnske reddere fik først beskeden om observatørerne to dage før kick off, og tillidsfolkene har overhovedet ikke været inddraget i drøftelser eller er blevet informeret. “Jeg kan ikke rigtigt forestille mig, hvordan det kan gå godt”, siger formanden for de københavnske chauffører, Per Petersen.

Præhospital

Falck kritiserer kommunale ambulancetjenester

Mens Falck investerer store beløb i uddannelsen af de assistenter og behandlere, som skal udgøre rygraden i fremtidens ambulancetjeneste, så har flere af de kommunale ambulancetjenester slet ikke uddannet nogen elever. Sådan lyder meldingen fra Falck, der dog glæder sig over, at personaleomsætningen i Falck er lav, og at reddere, som har forladt Falck, nu vender tilbage.

Præhospital

Minister: Falck bestemmer selv sprogkrav til polakker

Det bliver helt op til Falck selv at bestemme, hvilke sprogkrav der skal stilles til de polske reddere, som Falck har planer om at anvende i den danske ambulancetjeneste, oplyser indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Derimod skal Sundhedsstyrelsen vurdere, om reddernes faglige kvalifikationer er tilstrækkelige til, at de kan fungere som assistenter, behandlere eller paramedicinere i den danske ambulancetjeneste.

Præhospital

Falcks polske reddere er upopulære hos Dansk Folkeparti

Falcks planer om at anvende polske reddere til at bemande danske ambulancer er ikke populære hos Dansk Folkeparti, der nu vil have undervisningsministeren til at undersøge sagen. Falck mangler ambulanceuddannede reddere i store dele af landet, men især i hovedstadsområdet har Falck store problemer med bemandingen. Derfor planlægger redningskorpset at hente 20 medarbejdere fra Falcks egen ambulancetjenesten i Polen til Danmark – selv om man endnu ikke har afklaret, om deres uddannelse overhovedet kan bruges i Danmark.

Præhospital

Ambulancefolk kunne ikke et ord dansk

“Det er uacceptabelt at tyske reddere ikke kan et ord dansk”. Det siger Jesper Andersen fra Falck i Sønderborg, efter han i går blev blev sendt ud til en færdselsulykke, som krævede assistance fra tyske ambulancer. Det er avisen Der Nordslesviger, der skriver om Jesper Andersens kritik af de tyske reddere fra Flensborg Brandværn efter en større trafikulykke på Krusåvej vest for Rinkenæs i går, hvor en familie på fem kørte galt.

Præhospital

Tvivl om ansvar for ambulancebehandling

Hvem har egentlig ansvaret, hvis noget går galt under behandlingen af en patient i en ambulance? Det hersker der en vis tvivl om, efter at ambulancebehandlere med de nye niveau 2 og 3 uddannelser er blevet underlagt Patientklagenævnet, således at patienter kan klage til nævnet over fejlbehandlinger i ambulancetjenesten. Patientklagenævnet har nemlig en anden opfattelse af ansvarsfordelingen i en ambulance end landets største ambulancetjeneste, Falck.

Præhospital

Niveau 3 redderuddannelse klar til start

Indenfor et år vil de første egentlige danske paramedicinere – eller niveau 3-reddere – være uddannet. Paramedicinerne får et hidtil uset kompetenceniveau, bl.a. får de mulighed for at bruge en lang række mediciner, som i dag kun må benyttes af læger. Desuden er det tanken, at de skal kunne færdigbehandle en række patientgrupper. Konceptet for niveau 3-uddannelsen blev for nyligt vedtaget af forretningsudvalget for det Nationale Udvalg for Præhospital Uddannelse (NUPU).