Brandvæsen

Københavnske brandfolk er stærkt utilfredse med ledelsen

Ledelsen i Københavns Brandvæsen er diktatorisk, og brandvæsenets mangel på en personalepolitik går i høj grad ud over de menige brandfolk. Det var budskabet fra en større gruppe brandfolk, der i dag valgte at give udtryk for deres utilfredshed med ledelsen med en demonstration, hvor de gik gennem byen med sorte bind for munden. Demonstrationen endte på Hovedbrandstationen, hvor brandfolkene efter 15 minutters tavshed foran stationen afleverede et protestbrev til brandchef Jan Axlev.

Brandvæsen

Vidne kritiserer slukningsarbejde ved storbrand

Den voldsomme brand, der tirsdag eftermiddag og aften hærgede på et autoværksted og dæklager i Valby, kunne have været knap så voldsom. Det mener i hvert fald et vidne. “Det var alt for dårligt”, siger mekaniker Robert Larsen om slukningen af branden i Valby. Ifølge mekanikeren tog det over 20 minutter for brandfolkene at komme i gang med brandslukningen. Det medførte, at dæklageret, hvor ilden var startet, og de omkringliggende bygninger brændte ned.

Brandvæsen

Brandfolk fra Gøteborg skal komme København til hjælp

Københavns Brandvæsen ruster sig til at håndtere en større brand på Prøvestenen i den nordlige del af Københavns Havn, hvor de fleste benzin- og olieselskaber har lagre. På prøvestenen har man ellers et fast slukningsanlæg, men en storbrand for to år siden i London viste, at faste anlæg ofte ikke virker. “Vi mangler kapacitet til at klare storskala brandslukning, hvis vi ikke har adgang til de faste slukningsanlæg på Prøvestenen. Derfor er vi ved at implementere et nyt mobilt beredskab, der kan støde til fra Sverige”, siger brandingeniør og brandinspektør i Københavns Brandvæsen, Kristian Levy.

Brandvæsen

Endnu ingen forklaring på langvarigt nedbrud på alarmcentral

Trods flere tekniske undersøgelser er der stadig ingen forklaring på, hvorfor alarmcentralen hos Københavns Brandvæsen lørdag var delvist ude af drift i fire eftermiddagstimer. Ved middagstid lørdag futtede en sikring til centralens strømforsyning af, og det efterlod alarmcentralen uden kontakt til såvel befolkningen som udrykningskøretøjerne.

Brandvæsen

Ønsker flere penge til kommunal indsatsstøtteenhed

Når politikerne på Christiansborg i den kommende tid skal forhandle en ny beredskabsaftale på plads, så bør de sætte flere penge af til den kommunale indsatsstøttenhed. Enheden består af rutineret indsatsmandskab fra fem af landets største brandvæsener, som kan indsættes, når ulykker og katastrofer ikke kan løses af det lokale beredskab eller med assistance fra andre dele af det daglige beredskab. I dag er der afsat 200.000 kr. om året til indsatsstøtteenheden, men ifølge de deltagende brandvæsener er det ikke muligt at drive enheden på forsvarlig og effektiv vis for det beløb.

Præhospital

Ambulance fra Københavns Brandvæsen i ulykke i Østjylland

De to ambulancefolk og patienten slap med overfladiske skrammer, da en ambulance fra Københavns Brandvæsens sygetransporttjeneste sent torsdag eftermiddag blev ramt af en varevogn og væltede om på siden. Ulykken skete på den østjyske motorvej ved Smidstrup, og i første omgang betød skaderne på ambulancen, at det ikke var muligt at komme ind til patienten i bårerummet. Motorvejen var spærret under redningsarbejdet.

Brandvæsen

Fik hjertestop i 36 meters højde

En håndværker fik i dag et hjerteanfald på toppen af en af Parkens tribuner på Østerbro i København. I første omgang rekvirerede lægerne en redningshelikopter, så manden kunne reddes ned fra den næsten 40 meter høje tribune. Tribunen er nemlig så høj, at brandvæsnets stiger ikke var høje nok til redningen.

Brandvæsen

Københavns Brandvæsen beholder alarmcentral

Københavns Brandvæsen får alligevel lov til at beholde sin alarmcentral, når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar. Dermed vil hovedstaden fortsat være det eneste sted i landet, hvor politiet ikke driver alarmcentralen. Justitsminister Lene Espersen (K) havde ellers lagt op til, at også alarmcentralen i København ved årsskiftet skulle flyttes over til Rigspolitiet. Men i sommer tilbød Københavns Kommune at fortsætte med at betale for at beholde alarmcentralen hos brandvæsenet, og dermed var vejen banet for at fortsætte som hidtil.

Brandvæsen

Arbejdstilsynet vil have redegørelse om røgdykkerudstyr

I ugens løb har Brandfolkenes Organisation i København kritiseret de røgdykkerapparater, som anvendes af Københavns Brandvæsens særlige kredsløbsrøgdykkere. Baggrunden for kritikken er undersøgelser af røgdykkerens kropstemperatur samt af apparaterne og deres indvirkning på legemet, men brandfolkene har også kritiseret brandvæsenet for ikke at have reageret på et påbud, som Arbejdstilsynet udstedte i 1998. Nu vil Arbejdstilsynet have en redegørelse fra Københavns Brandvæsen.

Brandvæsen

Alarmcentral bliver måske hos brandvæsen

Efter års tovtrækkeri ser det nu ud til, at alarmcentralen i København alligevel får lov at blive hos Københavns Brandvæsen – og dermed ikke overflyttes til politiet, som det ellers er tilfældet i resten af landet. Alarmcentralen i København er i øjeblikket ejet af Københavns Amt samt Frederiksberg og Københavns kommuner i fællesskab. I forbindelse med kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne skal der derfor findes en ny struktur.