Præhospital

Nu skal der være flere patienter i bårerummet

Fra december skal patienter, der transporteres på båre i Region Midtjylland, ikke længere regne med, at de er alene i bårerummet. Fremover indrettes de 30 køretøjer, som anvendes til liggende sygetransport, nemlig således, at der udover båren også er plads til en kørestol og to siddende patienter. Samtidig må patienterne acceptere en omvej på op til 60 minutter.

Præhospital

Københavns Brandvæsen vinder udbud af liggende sygetransport

Det bliver Københavns Brandvæsen, som skal stå for den liggende sygetransport i et område, der stort set svarer til Københavns og Frederiksberg kommuner. Opgaven var i første omgang i udbud i forbindelse med udbuddet af ambulancekørslen, men dengang valgte Københavns Brandvæsen ikke at byde. Da der ikke kom nogen andre bud, blev opgaven atter sendt i udbud, og denne gang bød og vandt brandvæsenet. Dermed er der udsigt til, at en stor del af brandvæsenets ambulancemandskab kan bevare jobbet trods tabet af halvdelen af ambulancekørslen.

Præhospital

225 ansatte i Københavns Brandvæsen får fyreseddel i julegave efter tabt udbud

Det bliver en dyster jul for ca. 225 ansatte i Københavns Brandvæsen. Umiddelbart før jul vil 170 ambulancereddere og 55 administrative og tekniske medarbejdere nemlig modtage en fyreseddel fra brandvæsenet. Årsagen er det tabte udbud af ambulancekørslen samt lukningen af brandvæsenets sygetransporttjeneste som følge af, at brandvæsenet ikke havde budt på den liggende sygetransport.

Præhospital

Polske reddere godkendt til arbejde i Danmark

Sundhedsstyrelsen har godkendt, at polske redderes uddannelse kan sidestilles med uddannelsen som ambulanceassistent og ambulancebehandler i Danmark. Så fra begyndelsen af 2008 forventer Falck at kunne ansætte 12 polske reddere i den danske ambulancetjeneste. Ansættelsen af de polske reddere er et af Falcks initiativer for at imødegå den store – og stigende – mangel på især ambulancebehandlere indenfor ambulancetjenesten. Et andet initiativ er, at Falck nu bryder med et af redningskorpsets hidtidige principper ved at lade visse liggende sygetransporter blive udført med såkaldte kolde ambulancer – det vil sige ambulancer, der ikke bemandes med en ambulancebehandler.

Præhospital

Sager om ventetid på sygetransport havner på ministers bord

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen skal nu redegøre for flere konkrete sager fra Vestsjællands og Storstrøms amter, hvor patienter har ventet særdeles længe på Falck i forbindelse med liggende sygetransporter. Efter at lokale medier har omtalt konkrete sager, hvor patienter har oplevet ventetider på helt op til syv timer, så har ministeren modtaget fire stort set enslydende spørgsmål om sagen – fra samme folketingsmedlem…

Præhospital

Sygetransporter skal ikke køres af ambulancefolk

Fremover skal de liggende sygetransporter i København ikke længere udføres af personale med ambulanceuddannelse. Som den første ambulancetjeneste i Danmark vil Københavns Brandvæsen lade de ikke-akutte liggende sygetransporter blive udført af personale, som udelukkende har en kort uddannelse indenfor transport af bevægelseshæmmede.