Google Maps
Brandvæsen

Østsjællands Beredskab venter to år med millionunderskud

Både i 2016 og 2017 vil Østsjællands Beredskab få et stort millionunderskud. Men derefter forventer beredskabet, at der efter et udbud kan opnås så store besparelser på især de nuværende Falck-kontrakter, at der kan sendes betydelige beløb retur til ejerkommunerne. Det er dog også en forudsætning, at kommunerne fortsætter med at give beredskabet lukrative serviceopgaver.

Brandvæsen

Falck fortsætter i Greve uden udbud

Selv om Falcks kontrakt med Greve Kommune udløber den 1. januar 2017, så vil det også efter årsskiftet være Falck, som skal stå for den lokale brandslukning. Østsjællands Beredskab vil nemlig forlænge kontrakten uden at sende den i udbud. Forlængelsen vil gælde, indtil der på et senere tidspunkt er gennemført et koordineret udbud i Østsjællands Beredskab og en ny kontrakt på den baggrund kan træde i kraft.

Præhospital

Ambulancekørsel gav stort millionoverskud til Roskilde Kommune

I februar 2016 ophørte Roskilde Brandvæsens ambulancekørsel for Region Sjælland efter to tabte udbud. Men den tabte ambulancekørsel giver et hul i kommunekassen i Roskilde, for nye tal viser, at kontrakten med Region Sjælland var en særdeles god forretning for Roskilde Kommune. I de seneste kontrakters løbetid har kommunen således fået et overskud på hele 14 mio. kr.

Google Maps
Brandvæsen

Brandstationen i Solrød overlever – indtil videre

Brandstationen i Solrød bliver alligevel ikke lukket. Den nye dimensioneringsplan for Østsjællands Beredskab lagde ellers op til, at Solrød ikke længere skulle have en brandstation, men nu har beredskabets bestyrelse besluttet, at stationen bevares, indtil brandslukningen skal i udbud i løbet af 2016. Her vil det blive op til en kommende operatør at beslutte, om der er behov for en brandstation i Solrød.

Brandvæsen

København bliver vagtcentral for Beredskab Øst

Københavns Brandvæsens alarm- og vagtcentral får fra årsskiftet udvidet sit dækningsområde betydeligt. En ny samarbejdsaftale betyder, at alarm- og vagtcentralen fremover også skal dække de fem kommuner, som er gået sammen i Beredskab Øst. I forvejen er der indgået aftale om, at den københavnske central skal dække Østsjællands Beredskab.

Brandvæsen

Københavns Brandvæsen skal være vagtcentral for Østsjællands Beredskab

Med virkning fra 1. oktober 2015 går Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner sammen i Østsjællands Beredskab. Og det nye beredskabs bestyrelse har netop besluttet, at man vil indgå en tre-årig kontrakt med Københavns Brandvæsen om vagtcentralsbetjening. Dermed fravælger Østsjællands Beredskab at indgå i en eventuel fælles vagtcentral i Region Sjælland.

Google Maps
Brandvæsen

Østsjællands Beredskab tager form

Arbejdet med at skabe det nye østsjællandske beredskab, som omfatter kommunerne Greve, Solrød, Køge, Roskilde, Stevns, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, går godt og planmæssigt. Sådan lyder meldingen fra den midlertidige bestyrelse, som på det seneste møde stort set fik både vedtægterne, ejerstrategien og de økonomiske rammer på plads.