Præhospital

Tre nye lokalområder får akuthjælperordninger

Regionsrådet i Region Nordjylland har besluttet, at der skal oprettes nye 112-akuthjælperordninger i Karby, Aalbæk og Øster Hurup/Als en 1-1-2 akuthjælperordning. Det sker blandt andet på baggrund af en tilfredshedsundersøgelse af de eksisterende akuthjælperordninger, som viser, at ordningerne skaber tryghed i lokalområderne.

Præhospital

Akuthjælpere redder liv i Nordjylland

Kristian Nørgaard kan takke Region Nordjyllands 112-akuthjælpere for, at han er i live i dag. Og succeshistorierne har ført til, at nye ordninger er startet op i Frøstrup og Egense/Mou, og yderligere to ordninger er på vej. De interesserede lokalområder kan ansøge om at få 112-akuthjælpere, hvorefter Region Nordjylland besluttet, hvor ordningerne skal etableres.

Præhospital

Landets akuthjælpere skal have bedre it-understøttelse

Regionerne har de seneste år etableret en række akuthjælper-ordninger, hvor frivillige borgere rykker ud for at yde førstehjælp ved alvorlig sygdom i tyndtbefolkede områder. Nu vil partierne bag den såkaldte satspulje sikre, at akuthjælperne får et it-system, som understøtter, at akuthjælperne kan disponeres på linje med ambulancer via en sikret app på telefonen.

Præhospital

Akuthjælpere frygter at miste velfungerende udkaldesystem

De 175 frivillige akuthjælpere på Langeland frygter, at de mister et velfungerende udkaldesystem, som de seneste år har været anvendt til mange hundrede udkald. Årsagen er, at Region Syddanmark vil indføre et fælles udkaldesystem for alle regionens akuthjælpere, men der er kun afsat 600.000 kr. til systemet – og det vil udelukke Langelands nuværende system.

Præhospital

Succes med nyt udkaldesystem for 112-akuthjælpere

Normalt kaldes landets 112-akuthjælpere ud ved hjælp af sms, der sendes til alle lokalområdets akuthjælpere. På Langeland anvender man imidlertid et specialudviklet system, der ved hjælp af GPS sikrer, at alarmen kun går til de akuthjælpere, som er tættest på patienten – og dermed kan nå hurtigst frem. Og nu vil Region Syddanmark indføre et tilsvarende system i hele regionen.

Præhospital

Lokalområder kan nu søge om at få 112-akuthjælpere

Lokalområder i Region Nordjylland, hvor ambulancerne har lang responstid, kan nu søge om at få oprettet deres egne 112-akuthjælperordninger. I dag har regionen fem akuthjælperordninger, og erfaringerne viser, at ordningerne øger trygheden i lokalområdet. Derfor er der nu sat penge af til at oprette to nye ordninger.

Præhospital

Ebeltoft får paramedicinerambulance

Ambulanceberedskabet i Ebeltoft skal styrkes ved at ændre den nuværende ambulance til en paramedicinerambulance. Det har de midtjyske regionspolitikere besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2014. Budgetaftalen giver også midler til at gøre det ekstra ambulanceberedskab i Struer permanent og til at udvide antallet af ordninger med 112-akuthjælpere, således at der bliver over 20 akuthjælperkorps i regionen.

Præhospital

Brandvæsenernes nødbehandlere har en responstid på 6 minutter

De lokale netværk af nødbehandlere i Region Sjælland sikrer hurtig og kompetent førstehjælp og skaber tryghed blandt borgerne. Det viser en ny undersøgelse, der er et led i den løbende evaluering af hele det præhospitale beredskab i Region Sjælland. Undersøgelsen viser også, at nødbehandlerne fra de otte brandvæsener, som deltager i ordningen, i snit er fremme inden for seks minutter, så de kan udføre den nødvendige førstehjælp, indtil ambulancen når frem.

Præhospital

Akuthjælpere med smartphones og GPS klar til udrykning

I dag indviede Region Syddanmark den nye akuthjælperordning på Langeland. Akuthjælperne skal sikre hurtig førstehjælp, og forventningen er, at de i gennemsnit kan være fremme hos patienterne ca. 6 minutter hurtigere end ambulancen. Akuthjælperne er udstyret med smartphones med GPS, og dermed kan AMK-vagtcentralen altid alarmere de nærmeste akuthjælpere, der sendes ud til både sygdom og ulykker, hvis det vurderes, at de kan gøre en forskel.