Brandvæsen

Kommune vil lade Beredskabsstyrelsen overtage brandslukningen

Fremover bliver det måske Beredskabsstyrelsen, som skal varetage brandslukningen på Nordbornholm. Som led i en større spareplan overvejer Bornholms Regionskommune at nedlægge den kommunale brandstation i Allinge og i stedet lader Beredskabsstyrelsen Bornholm fungere som entreprisebrandvæsen. Det vil nemlig give en årlig besparelse på ca. 900.000 kr.

Brandvæsen

Ny dimensionering reducerer beredskabet på Bornholm

Den risikobaserede dimensionering af beredskabet i Bornholms Regionskommune skal revideres, og kommunen benytter lejligheden til at reducere beredskabet på en række områder. På brandstationen i Aakirkeby skal der fremover kun være en HSE, to brandstationer mister deres frigørelsesværktøj, holdledervagten nedlægges, en drejestige udfases, og så er det slut med et akut dykkerberedskab på øen.

Brandvæsen

Nye brandstationer på Bornholm blev alt for dyre

Indretningen og ombygningen af tre brandstationer på Bornholm har udløst en ekstraregning til de bornholmske skatteydere på 1,7 mio. kr. Især den nye brandstation i Rønne er blevet langt dyrere end ventet: Stationen har kostet godt 3 mio. kr., og det er 1,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Også en større ombygning af brandstationen i Aakirkeby er blevet næsten dobbelt så dyr som budgetteret, mens budgetoverskridelsen for brandstationen i Allinge er relativt beskeden.

Brandvæsen

Ingen sammenhæng mellem brandvæsens aktiviteter og økonomi

Bornholms Brandvæsen kom ud af 2011 med et kolossalt underskud på 2,8 mio. kr. ud af et samlet budget på 9,7 mio. kr. Det fik Bornholms Regionskommune til at igangsætte en undersøgelse, der skulle finde årsagen til det store merforbrug, og konklusionen på undersøgelsen er, at der simpelthen ikke er sammenhæng mellem brandvæsenets aktiviteter og økonomi. Så nu skal andre dele af kommunens teknik- og forsyningsområde finde besparelser, så brandvæsenet kan tilføres ressourcer.

Brandvæsen

Underskud på 2 mio. kr. hos Bornholms Brandvæsen

Bornholms Brandvæsen er kommet ud af 2011 med et underskud på 2 mio. kr., efter at brandvæsenet har brugt omkring 20 % mere end budgettet på 9,7 mio. kr. Brandvæsenet har ikke nogen forklaringen på det store underskud, men man vil nu undersøge, hvor pengene forsvinder hen. I første omgang bliver konsekvensen af underskuddet, at brandstationen i Åkirkeby ikke får en ny tanksprøjte.

Brandvæsen

Brandfolk på Bornholm strides om stationers vigtighed

I Odsherred Kommune har planerne om at lukke to brandstationer som tidligere omtalt på BeredskabsInfo resulteret i kold luft mellem brandfolkene på kommunens brandstationer, og på Bornholm er billedet det samme. Bornholms Brandvæsen har foreslået, at halvdelen af de nuværende seks brandstationer nedlægges for at skabe balance i brandvæsenets budget, men nu strides brandfolkene om, hvilke stationer, som har flest opgaver og dermed er vigtigst.

Brandvæsen

Brandfolk retter hård kritik mod ledelse

De bornholmske brandfolk retter nu en hård kritk mod den plan for Bornholms Brandvæsens fremtid, som brandvæsenets ledelse har fremlagt. Planen indebærer, at tre bornholmske brandstationer helt skal nedlægges, men brandfolkene undrer sig over, at antallet af administrative medarbejdere samtidig skal øges med næsten 400%. Desuden mener brandfolkene, at ledelsen af prestigehensyn har investeret i nyt og dyrt materiel, som der ikke er et reelt behov for – og at det blandt andet er dette materiel, som tvinger brandvæsenet til at investere i nye bygninger.

Brandvæsen

Tre bornholmske brandstationer i farezonen

Vognparken er nedslidt. Bygningerne er utidssvarende. Udgifterne til uddannelse af brandfolk er stigende. Sådan er situationen i Bornholms Brandvæsen, og derfor er der akut brug for at øge brandvæsenets budget med 1,3 mio. kr. om året, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Embedsmændene anbefaler imidlertid en alternativ løsning, hvor brandstationerne i Hasle, Gudhjem og Aakirkeby nedlægges. Desuden anbefaler embedsmændene, at det overvejes, om Falck fortsat skal stå for brandslukningen i Neksø.

Brandvæsen

Bornholm vil have to stigevogne eller redningslifte

I dag råder de bornholmske brandstationer kun over påhængsstiger, men Bornholms Regionskommunes beredskabsafdeling mener, at der snarest bør anskaffes to drejestiger eller redningslifte. Ifølge beredskabsafdelingen er det den risikobaserede dimensionering, som udløser kravet om, at der skal være to stigevogne på Bornholm. Samtidig skal der sættes penge af til udskiftning af ældre og utidssvarende køretøjer.

Brandvæsen

Brandvæsen overtager formentlig dykkertjeneste på Bornholm

Det bliver formentlig Bornholms Brandvæsen, som fremover skal stå for driften af det akutte dykkerberedskab på Bornholm. I dag varetages opgaven af Falck – uden at Falck modtager betaling for at opretholde beredskabet. Fremover vil Falck imidlertid have 314.000 kr. om året for beredskabet, og det ønsker Bornholms Regionskommune ikke at betale. I stedet vil regionskommunen opbygge sit eget beredskab, som delvist skal finansieres ved at opsige bådaftalen med Falck.