Brandvæsen

Brandfolk retter hård kritik mod ledelse

De bornholmske brandfolk retter nu en hård kritk mod den plan for Bornholms Brandvæsens fremtid, som brandvæsenets ledelse har fremlagt. Planen indebærer, at tre bornholmske brandstationer helt skal nedlægges, men brandfolkene undrer sig over, at antallet af administrative medarbejdere samtidig skal øges med næsten 400%. Desuden mener brandfolkene, at ledelsen af prestigehensyn har investeret i nyt og dyrt materiel, som der ikke er et reelt behov for – og at det blandt andet er dette materiel, som tvinger brandvæsenet til at investere i nye bygninger.

Brandvæsen

Tre bornholmske brandstationer i farezonen

Vognparken er nedslidt. Bygningerne er utidssvarende. Udgifterne til uddannelse af brandfolk er stigende. Sådan er situationen i Bornholms Brandvæsen, og derfor er der akut brug for at øge brandvæsenets budget med 1,3 mio. kr. om året, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Embedsmændene anbefaler imidlertid en alternativ løsning, hvor brandstationerne i Hasle, Gudhjem og Aakirkeby nedlægges. Desuden anbefaler embedsmændene, at det overvejes, om Falck fortsat skal stå for brandslukningen i Neksø.

Brandvæsen

Bornholm vil have to stigevogne eller redningslifte

I dag råder de bornholmske brandstationer kun over påhængsstiger, men Bornholms Regionskommunes beredskabsafdeling mener, at der snarest bør anskaffes to drejestiger eller redningslifte. Ifølge beredskabsafdelingen er det den risikobaserede dimensionering, som udløser kravet om, at der skal være to stigevogne på Bornholm. Samtidig skal der sættes penge af til udskiftning af ældre og utidssvarende køretøjer.

Brandvæsen

Brandvæsen overtager formentlig dykkertjeneste på Bornholm

Det bliver formentlig Bornholms Brandvæsen, som fremover skal stå for driften af det akutte dykkerberedskab på Bornholm. I dag varetages opgaven af Falck – uden at Falck modtager betaling for at opretholde beredskabet. Fremover vil Falck imidlertid have 314.000 kr. om året for beredskabet, og det ønsker Bornholms Regionskommune ikke at betale. I stedet vil regionskommunen opbygge sit eget beredskab, som delvist skal finansieres ved at opsige bådaftalen med Falck.