Præhospital

Evalueringsrapport giver lunken anbefaling af akutlægehelikoptere

Erfaringerne fra det første år med akutlægehelikopteren i Ringsted er blevet grundigt evalueret i en ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut. Rapporten peger på, at lægehelikopteren har sikret en markant hurtigere behandling for de patienter, der er blevet fløjet til Rigshospitalet, nemlig alvorligt tilskadekomne og patienter med blodprop i hjertet. Især traumepatienterne har gavn af den hurtigere behandling, der har nedsat deres dødelighed markant. For patienter med blodprop i hjernen, der er blevet fløjet til Roskilde Sygehus, har lægehelikopteren imidlertid givet væsentligt længere transporttid, end hvis patienterne var blevet transporteret med ambulance. Men det store problem er omkostningerne, hvor hver flyvning koster 35.000 kr. og hvert reddet leveår dermed kommer til at koste op til 215.000 kr.

Præhospital

Reddere igangsætter undersøgelse af pris og effekt i det præhospitale beredskab

Hvordan er sammenhængen mellem pris og effekt for de mange forskellige typer enheder, som efterhånden indgår i det præhospitale beredskab? Det spørgsmål vil 3F og Reddernes Udviklingssekretariat gerne have svar på, og derfor vil man nu samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut om en undersøgelse, der skal sammenligne pris og effekt for traditionelle ambulancer, paramedicinerbemandede ambulancer, akutbiler, anæstesisygeplejerskebemandede akutbiler, lægebiler samt akutlægehelikoptere. Målet er at få et retvisende sammenligningsgrundlag.

Præhospital

Læger: Region Sjælland svigter sit ansvar

Lægernes kritik af Region Sjællands beslutning om ikke længere at anvende akutlægebiler er fortsat skarp. Nu kritiserer formanden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, regionen for at være for langsom til at starte den monitorering og evaluering af det præhospitale beredskab, som var en af forudsætningerne for beslutningen om at afskaffe lægebilerne, og Lægeforeningen appellerer til Sundhedsstyrelsen om at gribe ind overfor Region Sjælland.

Præhospital

Region vil oprette præhospital forskningsenhed

Region Midtjylland arbejder på at etablere en præhospital forskningsenhed, der skal stimulere den præhospitale forskning. Det fremgår af en ny forskningsprofil fra regionen, der også beskriver flere aktuelle forskningsprojekter på det præhospitale område, blandt andet om avanceret luftvejshåndtering, anvendelse af apparatur til hjertemassage samt en samfundsøkonomisk analyse af akutlægebiler.

Præhospital

Universitet: Personalets uddannelse har ikke klar betydning for præhospital indsats

Er der sammenhæng mellem det præhospitale personales uddannelse og resultatet for patienterne? Og har præhospital intubation en positiv effekt på patienterne? De to spørgsmål har det engelske University of Sheffield undersøgt for Region Sjælland, og konklusionen er, at der ikke er nogen klar evidens for, at uddannelsesbaggrunden har en betydning, ligesom undersøgelsen viser, at præhospital intubation ligefrem er forbundet med et dårligere resultat for patienten, end hvis man venter med intubation, til patienten ankommer til sygehuset.

Præhospital

Sundhedsstyrelsen: Ingen dokumentation for at akutlæger har nogen effekt

Har det overhovedet en positiv effekt på behandlingen af patienterne, når læger og sygeplejersker deltager i den præhospitale indsats? Det har været temaet i de seneste måneders debat i Region Sjælland, efter at regionen har lagt op til, at læger og sygeplejersker ikke længere skal bemande regionens akutbiler, der i stedet skal bemandes med paramedicinere. Nu slår Sundhedsstyrelsen så fast, at der ikke er noget solidt fagligt grundlag for at sige, at akutlægebiler er at foretrække frem for akutbiler, der bemandes med paramedicinere. På nogle punkter er Sundhedsstyrelsen dog bekymret over regionens planlagte omlægning af det sjællandske beredskab.