Præhospital

Velbesøgt temadag om fremtidens uddannelse af ambulancebehandlere

Hobro dannede i forrige uge rammen om en temadag – den første af sin art i Nordjylland. Temadagen samlede alle involverede i uddannelsen af ambulancebehandlere i Nordjylland for at tale om, hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre. Mere end 70 deltog i temadagen, som var arrangeret af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland i samarbejde med PreMed og Rybners.

Præhospital

Nyt nordjysk ambulance-setup: Økonomien ser ud til at holde

Sidste år hjemtog Region Nordjylland 60 pct. af ambulancekørslen, mens de sidste 40 pct. overgik til den nye operatør PreMed. De økonomiske forudsætninger bag det nye setup ser ud til at holde, og faktisk har regionen brugt 5 mio. kr. mindre end ventet. Leje af ambulancestationerne er dog blevet dyrere, men har placerer regionen størstedelen af ansvaret hos Falck, der også kritiseres for en dårlig varetagelse af rollen som udlejer af stationerne.

Præhospital

Slut med nordjysk hjertestarter-drone

Efter et års tid er det slut med en forsøgsordning, hvor en drone har fløjet en hjertestarter frem ved alarmer om hjertestop i Aalborg. Forsøget har ifølge forskeren bag projektet givet meget ny viden, men der har dog tilsyneladende ikke været nogen cases, hvor dronen har gjort en forskel. Det skal formentlig ses i lyset af, at der kun har været 15 flyvninger, og at de alle er sket i Aalborg, hvor ambulancerne er hurtigt fremme.

Præhospital

Første af 280 nye hjertestartere sat op i Nordjylland

Over det kommende år skal der sættes hele 280 nye døgntilgængelige hjertestartere op i Region Nordjylland. Det sker som led i forskningsprojektet NordStart, hvor en avanceret computeralgoritme har udvalgt de 280 opsætningssteder. I sidste uge blev den første af de nye hjertestartere så sat op – og det skete i Sæby.

Præhospital

Ny præhospital visitationsenhed indsat i Aalborg

En ny udkørende elbil med paramedicinere rykker fremover direkte ud til patienter i Aalborg og omegn. Region Nordjylland har allerede gode erfaringer fra lignende projekter, og den nye enhed får positiv betydning for patienterne, der i mange tilfælde vil kunne undgå en indlæggelse. Samtidig frigiver det ambulancer til mere akutte opgaver.

Præhospital

Algoritme skal sikre, at 280 nye hjertestartere placeres optimalt

I de kommende år bliver der opsat 280 nye hjertestartere i Nordjylland. Men de bliver ikke opsat på tilfældige steder. Placeringerne er nøje udvalgt af en avanceret algoritme og et internationalt team af forskere fra Canada og Danmark. Algoritmen tager blandt andet højde for demografi, tidligere hjertestopstilfælde, og hvor der i forvejen er hjertestartere.

Præhospital

Stadig udfordringer med de nordjyske ambulancers responstider

Region Nordjylland har stadig udfordringer med at overholde servicemålene for responstider i regionens nye præhospitale setup, hvor regionen selv har overtaget ansvaret for, at servicemålene overholdes. Regionen beskriver selv målopfyldelsen som ”på kanten”, men blandt andet indsættelsen af en ekstra enhed til liggende sygetransport skal give forbedringer.

Præhospital

Akutpuljen: Region Nordjylland får tre nye akutbiler

De godt 40 mio. kr., som Region Nordjylland får fra den nye akutpulje, skal anvendes på tre ny akutbiler. I området Thy/Mors indsættes en ny paramedicinerbil og i den østlige del af Vendsyssel indsættes en akutbil, som bemandes med ambulancebehandlere. I Aalborg skal en ny akutbil fungere som paramedicinerbemandet visitationsenhed. Der går dog næsten et år, inden akutbilerne bliver en realitet.

Præhospital

Håber, at paramedicinere kan frasortere hver tredje ambulancetur

Ambulancerne i Region Nordjylland kan i øjeblikket ikke overholde det politisk fastsatte servicemål for responstiderne. Derfor vil regionen iværksætte flere forskellige initiativer. Et af dem er, at regionens paramedicinerberedskaber fremover skal sendes ud til alle B-kørsler i deres dækningsområder, hvor de skal vurdere, om der reelt er behov for en ambulance. Håbet er, at det kan spare hver tredje ambulancetur.