Præhospital

Region Nordjylland og PreMed i strid om millionbod

Hvis det står til Region Nordjylland, så skal ambulanceoperatøren PreMed betale en bod på 5,2 mio. kr. for manglende bemanding af ambulancerne i 2022. PreMed mener derimod ikke, at der er grundlag for regionens krav – den manglende bemanding skyldes nemlig mangel på ambulancereddere, og det er et markedsproblem, som rammer både PreMed og regionen selv.

Præhospital

Ny paramedicinerbil får base på Mors

Fra 1. oktober 2023 kan borgere på Mors og i Thy forvente hurtigere responstider. Region Nordjylland har nemlig besluttet, at regionens nye paramedicinerbil skal have base ved Morsø Afklaringscenter i Øster Jølby. Den nye base og paramedicinerbil er finansieret af regeringens akutpulje.

Præhospital

Velbesøgt temadag om fremtidens uddannelse af ambulancebehandlere

Hobro dannede i forrige uge rammen om en temadag – den første af sin art i Nordjylland. Temadagen samlede alle involverede i uddannelsen af ambulancebehandlere i Nordjylland for at tale om, hvordan uddannelsen kan gøres endnu bedre. Mere end 70 deltog i temadagen, som var arrangeret af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland i samarbejde med PreMed og Rybners.

Præhospital

Nyt nordjysk ambulance-setup: Økonomien ser ud til at holde

Sidste år hjemtog Region Nordjylland 60 pct. af ambulancekørslen, mens de sidste 40 pct. overgik til den nye operatør PreMed. De økonomiske forudsætninger bag det nye setup ser ud til at holde, og faktisk har regionen brugt 5 mio. kr. mindre end ventet. Leje af ambulancestationerne er dog blevet dyrere, men har placerer regionen størstedelen af ansvaret hos Falck, der også kritiseres for en dårlig varetagelse af rollen som udlejer af stationerne.

Præhospital

Slut med nordjysk hjertestarter-drone

Efter et års tid er det slut med en forsøgsordning, hvor en drone har fløjet en hjertestarter frem ved alarmer om hjertestop i Aalborg. Forsøget har ifølge forskeren bag projektet givet meget ny viden, men der har dog tilsyneladende ikke været nogen cases, hvor dronen har gjort en forskel. Det skal formentlig ses i lyset af, at der kun har været 15 flyvninger, og at de alle er sket i Aalborg, hvor ambulancerne er hurtigt fremme.

Præhospital

Første af 280 nye hjertestartere sat op i Nordjylland

Over det kommende år skal der sættes hele 280 nye døgntilgængelige hjertestartere op i Region Nordjylland. Det sker som led i forskningsprojektet NordStart, hvor en avanceret computeralgoritme har udvalgt de 280 opsætningssteder. I sidste uge blev den første af de nye hjertestartere så sat op – og det skete i Sæby.

Præhospital

Ny præhospital visitationsenhed indsat i Aalborg

En ny udkørende elbil med paramedicinere rykker fremover direkte ud til patienter i Aalborg og omegn. Region Nordjylland har allerede gode erfaringer fra lignende projekter, og den nye enhed får positiv betydning for patienterne, der i mange tilfælde vil kunne undgå en indlæggelse. Samtidig frigiver det ambulancer til mere akutte opgaver.

Præhospital

Algoritme skal sikre, at 280 nye hjertestartere placeres optimalt

I de kommende år bliver der opsat 280 nye hjertestartere i Nordjylland. Men de bliver ikke opsat på tilfældige steder. Placeringerne er nøje udvalgt af en avanceret algoritme og et internationalt team af forskere fra Canada og Danmark. Algoritmen tager blandt andet højde for demografi, tidligere hjertestopstilfælde, og hvor der i forvejen er hjertestartere.

Præhospital

Stadig udfordringer med de nordjyske ambulancers responstider

Region Nordjylland har stadig udfordringer med at overholde servicemålene for responstider i regionens nye præhospitale setup, hvor regionen selv har overtaget ansvaret for, at servicemålene overholdes. Regionen beskriver selv målopfyldelsen som ”på kanten”, men blandt andet indsættelsen af en ekstra enhed til liggende sygetransport skal give forbedringer.