Indland

Gebyr for blinde alarmer stiger til 5.125 kr.

Fra årsskiftet kan landets brandvæsener opkræve et gebyr på 5.125 kr. for udrykning til en blind alarmer. Gebyret skal dække brandvæsenernes udgifter i forbindelse med de forgæves udrykninger, og i forhold til det nuværende gebyr er der tale om en stigning på 75 kr. pr. udrykning.

Indland

Nu må blinde alarmer koste 5.050 kr.

Fra næste uge må landets brandvæsener opkræve 5.050 kr. for hver udrykning til en blind alarm fra et lovpligtigt automatisk brandsikringsanlæg. Det er en kraftig stigning i forhold til det nuværende gebyr, som udgør 3.865 kr. pr. udrykning. Gebyret skal dække brandvæsenernes udgifter i forbindelse med de forgæves udrykninger.

Indland

Prisen for blinde alarmer stiger til 3.865 kr.

Fra næste år vil det koste 3.865 kr. i gebyr, når brandvæsenet rykker ud til en blind alarm, som er afgivet af et lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg. Det er en beskeden stigning på 60 kr. i forhold til det gældende gebyr, som er på 3.805 kr. Gebyret skal dække brandvæsenets omkostninger ved den blinde alarm.

Indland

Antallet af blinde ABA-alarmer stiger fortsat

I 2011 rykkede brandvæsenerne ud til 12.201 blinde alarmer fra automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA-anlæg). Det er 732 flere end i 2010. Stigningen skyldes, at der i 2011 er blevet sat flere nye anlæg op rundt omkring i landet. Beredskabsstyrelsen har imidlertid samlet en række gode råd, som måske kan medvirke til at nedbringe antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg.

Indland

Ulovligt at sende regninger for blinde alarmer videre til lejere

Hvis et brandvæsen modtager en blind alarm fra et lovpligtigt automatisk brandalarmeringsanlæg, der er installeret af et boligselskab, må brandvæsenet gerne sende en regning for udrykningen til boligselskabet. Derimod er det ulovligt, hvis boligselskabet sender regningen videre til den lejer, som var skyld i alarmen. Det fastslår den nye minister for by, bolig og landdistrikter.

Brandvæsen

Blinde alarmer må fremover koste 3.805 kr.

Når landets brandvæsener rykker ud til blinde alarmer, som kommer fra lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg, har kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr. Siden 2009 er beløbet blevet reguleret hvert år, og nu har Beredskabsstyrelsen så haft fat i lommeregneren og fastslået, at gebyret fra 1. januar 2012 stiger til 3.805 kr.