Brandvæsen

Holstebro: Brandslukning kun dyrere på papiret

For nyligt vakte det en del opsigt, da det kom frem, at et udbud af brandslukningen i Holstebro Kommune tilsyneladende ville føre til, at kommunens omkostninger til brandslukning ville stige kraftigt. Nu viser det sig imidlertid, at det kun er på papiret, at brandslukningen bliver dyrere. I modsætning til det kommunale brandvæsens nuværende budget så indeholder de nye tilbud fra brandvæsenet og Falck nemlig både anlægs- og driftsudgifter.

Brandvæsen

Brandvæsen og Falck bød på forskellige løsninger

Falck og det kommunale brandvæsen i Lemvig har budt på to forskellige modeller for løsning af brandslukningsopgaven i Lemvig Kommune, og det lader til at være forklaringen på, at der var en uventet stor forskel på de to tilbud. Der viste sig nemlig at være hele 900.000 kr. i forskel, da tilbuddene blev åbnet.

Brandvæsen

Al frigørelse sker nu i kommunalt regi

Frigørelse af fastklemte samt øvrige akutte redningsopgaver blev tirsdag en rent kommunal opgave. Hidtil har opgaverne været løst af både ambulancetjenester og brandvæsener, men efter mange års debat om placeringen af opgaverne blev Forsvarsministeriet og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i 2006 enige om, at brandvæsenerne fra 1. juli 2008 skulle have det fulde ansvar. Redderne, der hidtil har stået for ambulancetjenestens frigørelsesopgaver, frygter, at mange brandvæsener ikke er forberedte på at udføre den tunge frigørelse og at der lokalt konstrueres løsninger, som redderne betegner som “mærkelige”.

Brandvæsen

Falck billigst i Holstebro

Brandslukningen i Holstebro har været i udbud, og Falcks tilbud på opgaven var en anelse billigere end det kommunale brandvæsens. Derfor var et flertal i kommunens teknik- og miljøudvalg også indstillet på at lade brandslukningen overgå til Falck. Helt så enkelt ser det dog ikke ud til at blive. Politikerne er nemlig meget overraskede over, at tilbuddene fra både det kommunale brandvæsen og Falck ligger ca. 2 mio. kr. over den hidtidige pris for brandslukningen.

Brandvæsen

Børn overhører røgalarmer – mors stemme er mere effektiv

Mange børn op til 16 år sover videre, når røgalarmen går i gang. Det er dokumenteret i udenlandske videnskabelige afhandlinger, og det har fået de amerikanske sikkerhedsmyndigheder til at gøre opmærksom på fænomenet. Børnene registrerer lydene, men sorterer dem fra som irrelevante, og vågner derfor ikke. En anden undersøgelse tyder dog på, at der er en forholdvis simpel løsning: En optagelse af børnenes mors stemme er nemlig langt mere effektiv end røgalarmernes traditionelle alarmsignal.

Brandvæsen

Økonomiske problemer giver forringet beredskab i København

Københavns Kommune har pålagt Københavns Brandvæsen at finde besparelser på driften, og det er en af årsagerne til, at brandvæsenets økonomi nu er så anstrengt, at brandvæsenet indtil videre ikke vil supplere vagtstyrken op ved sygdom. Konsekvensen er, at sygdom blandt mandskabet fremover vil føre til, at brandkøretøjer må rykke ud med en mand for lidt – eller endda at køretøjer tages ud af beredskabet. Brandfolkene kalder det vanvid, og de vil have politikerne på banen.

Google Maps
Brandvæsen

Fortsat kommunal brandslukning i Lemvig

Der var stor glæde blandt de kommunale brandfolk i Lemvig Kommune, da de onsdag aften blev orienteret om resultatet af kommunens udbud af brandslukningen. Kun Falck og kommunen selv havde budt på opgaven, men prisen var vidt forskellig. Mens Falck skal have 5,6 millioner kroner om året for at klare brandslukningen, kan Lemvig Kommunes eget brandvæsen med stationer i Lemvig, Thyborøn og Bækmarksbro klare samme opgave for blot 4,7 millioner kroner.

Brandvæsen

Brandfolk retter hård kritik mod ledelse

De bornholmske brandfolk retter nu en hård kritk mod den plan for Bornholms Brandvæsens fremtid, som brandvæsenets ledelse har fremlagt. Planen indebærer, at tre bornholmske brandstationer helt skal nedlægges, men brandfolkene undrer sig over, at antallet af administrative medarbejdere samtidig skal øges med næsten 400%. Desuden mener brandfolkene, at ledelsen af prestigehensyn har investeret i nyt og dyrt materiel, som der ikke er et reelt behov for – og at det blandt andet er dette materiel, som tvinger brandvæsenet til at investere i nye bygninger.

Brandvæsen

Brandslukning i Gentofte på vej i udbud

Fra 1. juli 2008 er det slut med kommunal ambulancekørsel i Gentofte, og snart kan det også være slut med kommunal brandslukning. Borgmester Hans Toft (K) har nemlig sat den kommunale forvaltning til at udarbejde et oplæg om udbud af brandvæsenets opgaver. Det beredskab, som sendes i udbud, vil dog komme til at bestå af den mindst mulige bemanding, nemlig holdleder og fem brandfolk. Samtidig skal der indgås faste aftaler med nabokommunerne om assistance – nabobrandvæsenerne er hidtil blevet tilkaldt som led i den storkøbenhavnske aftale om vederlagsfri assistance, men det har gjort Gentofte Kommune grundigt upopulær i nabokommunerne, hvor f.eks. brandvæsenet i Lyngby-Tårbæk Kommune sidste år assisterede Gentofte 15 gange, mens Gentofte kun assisterede Lyngby-Tårbæk en enkelt gang.

Brandvæsen

Falck overtager ambulancekørslen i Gentofte

Falck overtager fra 1. juli Gentofte Brandvæsens ambulancetjeneste, og dermed bliver det Falck, som i hvert fald i et lille års tid skal stå for ambulancekørslen i Gentofte Kommune. Overtagelsen kommer efter, at Gentofte Kommune i sidste måned besluttede, at brandvæsenet ikke skulle byde på ambulancekørslen, der i øjeblikket er i udbud. Dermed var det i praksis besluttet, at ambulancetjenesten ville blive nedlagt i foråret 2009, og Gentofte Kommune stod i en umulig situation, hvor der var udsigt til, at ambulancemandskabet hurtigt ville søge over til andre ambulanceoperatører. Aftalen med Falck indebærer, at alle 22 ambulancebehandlere i Gentofte får tilbud om at fortsætte i Falck.