Præhospital

Reddere retter massiv kritik mod 3F

Redderne i Falck er i tvivl om, hvorvidt de skal fortsætte med at være medlemmer af 3F, og mistilliden til det faglige system har nået massive højder. Sådan lyder meldingen fra en enig bestyrelse i Reddernes Landsklub, som på en række områder giver udtryk for stor utilfredshed med moderorganisationen 3F.

Præhospital

Reddere var for sent ude med klage over TV 2-indslag

I november 2013 bragte TV 2 flere kritiske indslag om den danske ambulancetjeneste, hvor vinklen var, at en række patienter havde mistet livet på grund af fejl fra ambulancereddernes side. Indslagene fik to af reddernes faglige organisationer til at klage til Pressenævnet, men nævnet kommer ikke til at behandle klagen. Redderne sendte nemlig deres klage for sent.

Præhospital

Formænd for reddere og læger mødes for at drøfte samarbejde

Efter en uge, hvor spørgsmålet om kvaliteten af lægers og paramedicineres præhospitale indsats har trukket store overskrifter, vil formanden for Reddernes Landsklub og formanden for Lægeforeningen nu mødes for at drøfte samarbejde mellem de to faggrupper. Samtidig understreger Lægeforeningen igen, at lægernes kritik ikke er rettet mod paramedicinerne, men mod Region Sjællands beslutning om at fjerne lægebilerne.

Præhospital

Skuffelse over ny præhospitalbekendtgørelse

Den nye præhospitalbekendtgørelse, der træder i kraft ved årsskiftet, har overraskende vist sig at være status quo i forhold til ambulancereddernes kompetencer. Både Dansk Ambulance Råd og Reddernes Landsklub er ærgerlige over, at Sundhedsministeriet i al stilhed har opgivet et planlagt kompetenceløft.

Præhospital

Regionsformand rystet over Samariten

Samariten erkender nu åbent, at selskabet blev overrasket over at vinde en stor del af den danske ambulancekørsel. Men den erkendelse fra Samariten kommer bag på formanden for regionsrådet i Region Midtjylland, der kalder de seneste udmeldinger fra Samariten for useriøse. Samtidig optrapper Reddernes Landsklub kritikken af set svenske selskab: Region Sjællands beslutning om at vælge Samariten kommer til at koste menneskeliv, lyder udmeldingen fra redderne.

Præhospital

Reddere: Beskyldninger fra Socialdemokraterne er uhørte

Efter Region Sjællands beslutning om, at Falck ikke længere skal udføre ambulancekørsel i regionen, udtalte Socialdemokraternes politiske ordfører, at den nuværende overenskomst mellem Falck og 3F giver redderne en motivation til at arbejde langsomt, så de får højere tillæg. Men Reddernes Landsklub betegner bekyldningerne som uhørte, og de kræver nu, at den politiske ordfører trækker sine udtalelser tilbage og giver redderne en offentlig undskyldning.

Brandvæsen

Al frigørelse sker nu i kommunalt regi

Frigørelse af fastklemte samt øvrige akutte redningsopgaver blev tirsdag en rent kommunal opgave. Hidtil har opgaverne været løst af både ambulancetjenester og brandvæsener, men efter mange års debat om placeringen af opgaverne blev Forsvarsministeriet og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i 2006 enige om, at brandvæsenerne fra 1. juli 2008 skulle have det fulde ansvar. Redderne, der hidtil har stået for ambulancetjenestens frigørelsesopgaver, frygter, at mange brandvæsener ikke er forberedte på at udføre den tunge frigørelse og at der lokalt konstrueres løsninger, som redderne betegner som “mærkelige”.

Autohjælp

Hver fjerde redder har mere end ét job

Hver fjerde redder har et ekstra arbejde ved siden af deres redder-job. Det viser en undersøgelse, som 3F har fået lavet blandt 280.954 3F’ere. Af de 3.968 3F-ansatte i Falck bijobber 1.049 personer, hvilket svarer til 26 procent. At reddere er flittige bijobbere, kommer ikke bag på formanden for Reddernes Landsklub, Palle Thirstrup. “Vi rekrutterer folk, der har lidt ekstra drivkraft. Falck-reddernes lange døgnvagter gør også, at de kan samle deres fridage i større portioner”, siger han.