Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen hjemtager køretøjer og vagtcentral fra Falck

Falck står til at få en ny tre-årig brandslukningskontrakt med Vestsjællands Brandvæsen uden udbud. Men der bliver tale om en ændret arbejdsfordeling mellem Falck og brandvæsenet, for Vestsjællands Brandvæsen vil selv stå for køretøjer og øvrigt materiel, der så stilles til rådighed for Falck, ligesom vagtcentralen skal hjemtages. Og så skal Falck have ”incitamenter” til at overholde responstiderne.

Brandvæsen

Første kvindelige beredskabsdirektør udnævnt

Det bliver den 60-årige Helle Søeberg, som skal stå i spidsen for det nye Vestsjællands Brandvæsen. Hun kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Herlev Kommune, og hun har før det været teknisk direktør i kommunen og chef for DSB’s byggeadministration. Helle Søeberg blev af et enigt ansættelsesudvalg valgt blandt 28 ansøgere.

Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen klar med effektiviseringskatalog

Der skal ikke nedlægges brandstationer. Men på en lang række andre områder kan der hentes en effektiviseringsgevinst, efter at fem kommuner er gået sammen i Vestsjællands Brandvæsen. Det fremgår af et nyt effektiviseringskatalog fra brandvæsenets ledelse. Fokus ser især ud til at blive på besparelser ved selv at indkøbe køretøjer og andet materiel til Falck-brandstationerne.

Brandvæsen

28 vil være direktør for Vestsjællands Brandvæsen

Som den sidste beredskabsenhed i landet mangler Vestsjællands Brandvæsen at få besat stillingen som øverste chef. Sidste år sprang den udvalgte kandidat fra i sidste øjeblik, men efter et fornyet opslag er der indløbet 28 ansøgninger. Formanden for beredskabskommissionen betegner ansøgerfeltet som solidt, og i den kommende uge skal seks ansøgere til samtale.

Google Maps
Brandvæsen

Slagelse Kommune risikerer kæmperegning efter mislykket beredskabsfusion

Der er en stor faktura på vej til Slagelse Kommune. Afsenderen er det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen, og baggrunden er Slagelses beslutning om at forlade brandvæsenet få dage før, at det blev en realitet. De øvrige kommuner, som nu indgår i brandvæsenet, har besluttet, at Slagelse Kommune skal betale alle de udgifter, som kommunens beslutning har medført.

Brandvæsen

Effektiviseringer skal få økonomien til at hænge sammen i Slagelse

Efter at Slagelse Kommune har besluttet at forlade Vestsjællands Brandvæsen, skal kommunens beredskab nu finde besparelser på 2,5 mio. kr. i et samlet budget på godt 13 mio. kr. På kort sigt forventer beredskabet, at man kan finde de krævede besparelser gennem effektiviseringer, bl.a. ved at undlade at genbesætte stillinger. Men fra 2017 skal der kigges på serviceniveauet.

Brandvæsen

Vestsjællands Brandvæsen flytter fra nyetableret hovedsæde

Vestsjællands Brandvæsen blev fra årsskiftet etableret med hovedsæde på det tidligere rådhus i Svebølle. Her er brandvæsenets ledelse, administration og vagtcentral placeret, men medarbejderne bør nok beholde flyttekasserne. Efter at Slagelse Kommune er udtrådt af samarbejdet, har beredskabskommissionen nemlig besluttet, at hovedsædet skal flyttes til brandstationen i Kalundborg.

Google Maps
Brandvæsen

Slagelse Kommune er ude af Vestsjællands Brandvæsen

Slagelse bliver den 4. kommune, som vælger at stå uden for et fælles beredskab. Det står klart, efter at et snævert flertal i det lokale byråd onsdag har stemt nej til Vestsjællands Brandvæsens budget. Som konsekvens viderefører Slagelse Kommune sit nuværende beredskab. De øvrige kommuner i Vestsjællands Brandvæsen havde ellers lovet at finde nye besparelser.

Brandvæsen

Slagelse må formentlig udtræde af Vestsjællands Brandvæsen

Slagelse Kommune må formentlig udtræde af det nye Vestsjællands Brandvæsen – i hvert fald midlertidigt. Det ser ud til at blive konsekvensen, efter at et flertal i byrådet har afvist at godkende brandvæsenets budget for 2016. I stedet ønsker flertallet en genforhandling af budgettet, men det vil i givet fald blokere for, at Vestsjællands Brandvæsen kan etableres fra årsskiftet.