Seneste nyheder

logoer--brs-740-1

Beredskabsstyrelsen: Københavns Brandvæsen skjulte oplysninger om oversvømmelser

Beredskabsstyrelsens forbindelsesofficer blev holdt ude af beslutningerne, opgaver blev holdt skjult, pumpekapaciteten blev ikke udnyttet og styrelsen kunne ikke komme i dialog med Københavns Brandvæsen. Så hård er kritikken mod Københavns Brandvæsen i et internt notat fra Beredskabsstyrelsens direktion, hvor indsatsen efter oversvømmelserne i august beskrives.

Seneste nyheder

stationer--ringsted-740-01

Borgmester gav fyreseddel til brandvæsens chefer på stormøde

To af de tre chefer i Ringsted Brandvæsen mister deres job som led i en sparerunde. De to berørte chefer – en viceberedskabschef og en beredskabsinspektør – fik meddelelsen om den forestående fyring på et fællesmøde, hvor samtlige ansatte og frivillige i brandvæsenet var til stede. Her oplyste borgmesteren og kommunaldirektøren om spareplanen.

Flere nyheder

Arkivfoto: Google Maps

Beredskab slipper for millionbesparelse

Silkeborg Brand & Redning slipper for den besparelse på 2,4 mio. kr., som ellers ville være en følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Kommunen mener ikke, at det vil være realistisk at finde så store besparelser i 2015, så derfor tilføres beredskabet 2 mio. kr. fra kommunekassen. De sidste 0,4 mio. kr. skal dog findes hos beredskabet.

blink--generelt-740-2

Region Sjælland får fire fælles beredskaber

Strukturreformen er ved at tage fart i Region Sjælland, hvor kommunerne nu er blevet enige om, at der etableres fire fælles beredskaber med virkning fra 1. januar 2016. Kun for Guldborgsund og Lolland kommuner, der allerede har lagt deres beredskaber sammen og ikke ønsker at udvide samarbejdet, er der status quo.

politi--logo-740-01

Politiets 112-operatører på efteruddannelse

I løbet af 2014 skal operatørerne på politiets alarmcentraler i Slagelse og Aarhus på efteruddannelse. Det skal de, fordi de skal være fuldstændig opdateret med den nyeste viden om 112-systemerne. Operatørerne er første led i alarmeringskæden, og deres viden om systemerne er altafgørende for den videre håndtering af en ulykke.

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Kraftig stigning i antallet af ambulanceudrykninger i hovedstaden

Indførelsen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald har ikke medført et fald i antallet af ambulanceudrykninger i Region Hovedstaden. Tværtimod er antallet af ambulanceudrykninger steget i de seneste tre år – og i 2014 er der nærmest sket en eksplosion i antallet af kørsler med udrykninger og andre hastende kørsler.

ambulancer--syddanmark-740-01

Klage stopper ikke nye ambulancekontrakter

Falcks klage over Region Syddanmarks ambulanceudbud får ikke konsekvenser for regionens indgåelse af kontrakter med Responce og BIOS. Sagen er nemlig så kompleks, at klagen først forventes færdigbehandlet i løbet af 2015 – og derfor har klagen ikke fået opsættende virkning. Dermed kan regionen nu underskrive de nye ambulancekontrakter.

personale--brandfolk-740-02

Nyt informationsmateriale om sammenlægning af beredskaber

Kommunerne i hele landet er netop nu godt i gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20. Det sker, fordi Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet. KL har netop udsendt en pakke med informationsmateriale, der skal støtte op om kommunernes processer.

Blink - Ambulance 01

I orden hvis BIOS leverer dårligere ambulancekvalitet

Til næste år overtager hollandske BIOS en stor del af ambulancekørslen i Region Syddanmark. BIOS fik ved udbuddet en lavere kvalitetskarakter end Falck, men ifølge en sundhedsøkonom er besparelserne så store, at det er i orden, hvis BIOS har vundet udbuddet ved at slække på kvaliteten. Det er nemlig sygehusbehandlingen og ikke ambulancebehandlingen, som har betydning for patienten.

Foto: Henrik Brøns

Nye akutlægehelikoptere bliver indviet på tirsdag

Om en uge bliver den nye og landsdækkede lægehelikoptertjeneste en realitet. Det sker, når helikopterne på de nye baser i Ringsted, Skive og Billund tages i brug. Tirsdag er der officiel indvielse med deltagelse af sundhedsministeren. Det er selskabet Norsk Luftambulanse, som skal drive helikopterne, der er af typen EC 135 P2e.

personale--brandfolk-740-01

KL: Mange faktuelle fejl i debatten om fremtidens beredskab

Det fyger med flere faktuelle fejl i debatten om den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Det siger Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg. Han understreger, at der ikke er lavet nogen aftale mellem staten og KL om, at de kommunale beredskaber skal overtage bestemte opgaver fra det statslige beredskab.

Arkivfoto: WPCOM/HEB

Københavns Brandvæsen gør klar til at købe 70 ambulancer

Københavns Brandvæsen vil byde på et ikke nærmere oplyst antal delområder i Region Hovedstadens igangværende ambulanceudbud. Derfor vil brandvæsenet indgå en rammeaftale om indkøb af 70 ambulancer til en værdi af ca. 72 mio. kr. Der er tale om både primærambulancer og XL-ambulancer.

logoer--brs-740-1

Beredskabsstyrelsen går ind i sag fra Lejre

Beredskabsstyrelsen har bedt om to redegørelser fra Lejre Brandvæsen, efter at brandfolk har fremsat kritik af en række forhold i brandvæsenet. Styrelsen vil vide, om brandvæsenets udrykninger er i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering, ligesom man vil vide, om de vagthavende indsatsledere kan befinde sig uden for kommunen.

skilte--alarm112-740-01

Afviser at øvelse gav problemer for alarmcentral

Det var ikke korrekt, da BT onsdag skrev, at en stor øvelse i Ballerup førte til, at alarmcentralen i København blev lagt ned på grund af opkald fra bekymrede borgere. Øvelsen førte godt nok til, at en del borgere ringede 112 for at spørge om årsagen til de mange udrykningskøretøjer i området, men alarmcentralen blev på ingen måde overbelastet.