Seneste nyheder

Arkivfoto: Beredskabsstyrelsen

Ny app skal varsle om ulykker og katastrofer

I begyndelsen af 2016 vil man kunne downloade en gratis app til sin mobiltelefon, der kan advare om større ulykker og katastrofer i Danmark ved hjælp af en alarm i telefonen. I den første version af app’en drejer det sig blandt andet om beredskabsmeddelelser fra myndighederne ved akutte faresituationer og varslinger fra DMI om farligt vejr.

Seneste nyheder

Logoer - Region Syddanmark 740-01

Fagforening betegner BIOS som utroværdig

Ambulancereddernes fagforening, 3F, har nu også mistet tilliden til ambulanceoperatøren BIOS, som 3F ellers har overenskomst med. I en opsigtsvækkende erklæring opfordrer 3F nu Region Syddanmark til at gå i gang med at udarbejde en plan B for ambulancekørslen. ”For den får de brug for”, som 3F’s sønderjyske afdelingsformand og brancheleder udtrykker det.

Flere nyheder

Blink - Ambulance 01

BIOS har fuld bemanding på tre stationer

Det går fremad for BIOS, der nu kan melde, at tre af selskabets kommende stationer er fuldt bemandende. Det er stationerne i Tønder og Nyborg samt på Ærø, hvor der nu er indgået aftaler med tilstrækkeligt mange reddere. Der er dog lang vej endnu, for her 1½ måned før fristen udløber, mangler BIOS stadig at få bemandingen på plads på yderligere 33 stationer.

skilte--alarm112-740-02

Sygeplejersker på AMK-vagtcentral besvimer af stress

De sygeplejersker, som varetager den sundhedsfaglige visitation på AMK-vagtcentralen i Region Nordjylland, er så stressede, at flere er brudt sammen under deres vagt. Der meldes om sygeplejersker, der er besvimet af udmattelse under vagten og som hyppigt oplever at blive kaldt på job på fridage. Det fremgår af påbud fra Arbejdstilsynet.

ambulancer--syddanmark-740-01

Vil pålægge region af lave nødplan for ambulancekørslen

Region Syddanmark skal udarbejde en nødplan for, hvordan ambulancekørslen skal håndteres, hvis BIOS ikke bliver klar til at overtage opgaven fra Falck den 1. september 2015. Det kræver Enhedslisten og SF, som nu tvinger det syddanske regionsråd til at tage stilling til spørgsmålet. En ny status viser, at BIOS set i forhold til Responce er langt bagude med forberedelserne.

thumb-IMGL4058

Sirenevarsling ved storbrand i Hjørring

Et autoværksted i Hjørring blev mandag aften hærget af en voldsom brand. Branden udviklede en kraftig og giftig røg, og derfor valgte politiet at aktivere de lokale varslingssirener. Trods opfordringen til, at folk skulle holde sig inden døre, måtte flere personer en tur på skadestuen på grund af gener fra røgen.

udland--falckspanien-740-01

Falck vinder kæmpe ambulanceudbud i Spanien

383 ambulancer og 1.000 medarbejdere. Så stort et beredskab skal Falck opbygge, når det danske redningskorps overtager en stor del af ambulancedriften i Catalonien i Spanien. I alt skal Falck servicere 2,1 mio. indbyggere, og der bliver tale om den mest krævende opstartsopgave i Falcks historie. Derfor hentes også hjælp fra andre lande, hvor Falck udfører ambulancekørsel.

Arkivfoto: Google Maps

Besparelser fører til ændringer af dimensioneringen i Roskilde

Som en af de første kommuner er Roskilde klar med den revision af den risikobaserede dimensionering, der skal gennemføres i forbindelse med beredskabets strukturreform. I Roskilde er revisionen præget af, at den tabte ambulancekørslen har resulteret i krav om besparelser på 6 mio. kr. Derfor er bl.a. nyanskaffelser af materiel sløjfet.

Arkivfoto: Københavns Brandvæsen

Københavns Brandvæsen mister den liggende sygetransport i Hovedstaden

Falck skal køre liggende sygetransport i hele Region Hovedstaden. Det besluttede regionsrådet i Region Hovedstaden på et møde tirsdag aften, hvor politikerne tog stilling til de tilbud, som er blevet afgivet på regionens udbud af liggende sygetransport til, fra og imellem hospitalerne. I dag varetager Københavns Brandvæsen en del af opgaven.

Personer - Jarl Vagn Hansen 740-01

Sønderjylland har ansat beredskabsdirektør

Det bliver den nuværende beredskabschef i Aabenraa Kommune, Jarl Vagn Hansen, der får posten som Sønderjyllands første beredskabsdirektør. Han bliver chef for Sønderborg, Aabenraa, Tønder og Haderslevs fælles beredskab, der bliver et af landets største med 48 brandstationer, 1.100 frivillige og 30-40 medarbejdere.

skilte--taxi-740-01

Taxiselskaber vil tilbyde akutkørsel på Sjælland

Det er dyrt, når en ambulance rykker ud, og så er det ikke altid nødvendigt. Nogle akutkørsler kan sagtens klares uden blå blink, vurderer taxiselskaberne i Region Sjælland. Derfor stiller de sig nu til rådighed for at udføre de mindre akutte kørsler, og selskaberne er gået i gang med at sikre, at der døgnet rundt er nok taxier til rådighed til at varetage opgaven.

Arkivfoto: Google Maps

Horsens-ambulancer flyttes ikke til Falck-stationen

Selv om Falck har overtaget Responce, så er der ikke umiddelbart planer om at flytte ambulancerne i Horsens fra byens brandstation til Falck-stationen. Responce har indgået en lejeaftale med kommunen, og Falck kan spare lejen ved at flytte ambulancerne til Falck-stationen, men indtil videre bliver de fem ambulancer på brandstationen.

Steder - Bornholm 01

Minister skal i samråd om det bornholmske beredskab

Den nye struktur for de kommunale beredskaber er efterhånden stort set på plads, og kommunerne har fundet sammen i de fælles beredskabsenheder, som KL og regeringen har aftalt. Kun i forhold til Bornholm er der stadig stor usikkerhed om, hvordan beredskabet skal organiseres. Tirsdag skal forsvarsministeren i samråd i Folketinget om ø-beredskabet.

blink--generelt-740-1

Stormøder skal genoprette reddernes tillid til BIOS

BIOS vil i løbet af de næste 14 dage invitere de syddanske ambulancereddere til tre stormøder, hvor redderne kan få svar på de spørgsmål, de har. Møderne har til formål at genoprette genoprette tilliden mellem ambulanceredderne og BIOS, der skal overtage størstedelen af ambulancekørslen i Region Syddanmark fra 1. september 2015.