Seneste nyheder

personale--brandfolk-740-01

KL: Mange faktuelle fejl i debatten om fremtidens beredskab

Det fyger med flere faktuelle fejl i debatten om den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Det siger Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg. Han understreger, at der ikke er lavet nogen aftale mellem staten og KL om, at de kommunale beredskaber skal overtage bestemte opgaver fra det statslige beredskab.

Seneste nyheder

Arkivfoto: WPCOM/HEB

Københavns Brandvæsen gør klar til at købe 70 ambulancer

Københavns Brandvæsen vil byde på et ikke nærmere oplyst antal delområder i Region Hovedstadens igangværende ambulanceudbud. Derfor vil brandvæsenet indgå en rammeaftale om indkøb af 70 ambulancer til en værdi af ca. 72 mio. kr. Der er tale om både primærambulancer og XL-ambulancer.

Flere nyheder

logoer--brs-740-1

Beredskabsstyrelsen går ind i sag fra Lejre

Beredskabsstyrelsen har bedt om to redegørelser fra Lejre Brandvæsen, efter at brandfolk har fremsat kritik af en række forhold i brandvæsenet. Styrelsen vil vide, om brandvæsenets udrykninger er i overensstemmelse med den risikobaserede dimensionering, ligesom man vil vide, om de vagthavende indsatsledere kan befinde sig uden for kommunen.

skilte--alarm112-740-01

Afviser at øvelse gav problemer for alarmcentral

Det var ikke korrekt, da BT onsdag skrev, at en stor øvelse i Ballerup førte til, at alarmcentralen i København blev lagt ned på grund af opkald fra bekymrede borgere. Øvelsen førte godt nok til, at en del borgere ringede 112 for at spørge om årsagen til de mange udrykningskøretøjer i området, men alarmcentralen blev på ingen måde overbelastet.

stationer-odense-740-01

Fyn får fælles beredskab

Borgmestrene for ni fynske kommuner har vedtaget at indlede et samarbejde, der skal munde ud i, at Fyn fra den 1. januar 2016 skal betjenes af ét fælles beredskab. Det skal sikre fynboerne en hurtig og effektiv hjælp i tilfælde af brand. Kun Middelfart Kommune står uden for det kommende samarbejde.

Arkivfoto: Københavns Brandvæsen

Sår tvivl om brandvæsens forklaring om indsats efter skybrud

Var det overfyldte kloakker, som var forklaringen på, at Københavns Brandvæsen i første omgang ikke gjorde brug af Beredskabsstyrelsens pumper ved skybruddet for nogle uger siden? Det siger Københavns Brandvæsen, men nye oplysninger fra forsyningsselskabet viser, at der gik fem timer fra kloakkerne havde plads til vandet og til Beredskabsstyrelsen blev indsat.

stationer--brs-740-1

Fagforening: Vi er ægte bekymrede for det danske beredskab

Med økonomiaftalen mellem regeringen og KL rammes det operative beredskab af så hårde sparekrav, at det samlede beredskab står svækket. Sådan lyder vurderingen fra Centralforeningen for Stampersonel, der understreger, at foreningens kritik af økonomiaftalen ikke er udtryk for en kamp mellem de statslige og kommunale – men udtryk for en ægte bekymring.

Arkivfoto (modelfoto): Region Midtjylland

Akutlægehelikopter får hjertekompressionsmaskine

Nordic Air Ambulance har fået 100.000 kr. fra TrygFonden, som skal gå til indkøb af en Lucas 2 hjertekompressionsmaskine samt en Laerdal simulationsdukke. Det nye udstyr skal bruges til træning og uddannelse af medarbejdere og samarbejdspartnere ved akutlægehelikopterne i Danmark.

personale--akuthjaelper-740-01

Akuthjælpere frygter at miste velfungerende udkaldesystem

De 175 frivillige akuthjælpere på Langeland frygter, at de mister et velfungerende udkaldesystem, som de seneste år har været anvendt til mange hundrede udkald. Årsagen er, at Region Syddanmark vil indføre et fælles udkaldesystem for alle regionens akuthjælpere, men der er kun afsat 600.000 kr. til systemet – og det vil udelukke Langelands nuværende system.

Politi - Logo 03

Bøde til brandvæsen for buskørsel

Fredericia Kommune har fået en bøde på 10.000 kr., fordi Fredericia Brandvæsen tilbage i 2012 i en periode på tre måneder kørte buskørsel uden at have de nødvendige tilladelser. Fredericia Brandvæsen har erkendt, at tilladelserne ikke var på plads for i alt ni af brandvæsenets busser, og bøden er blevet betalt.

Blink - Generelt 03

Sydvestjysk Brandvæsen er på vej til at blive en realitet

Mens landets øvrige kommuner enten først lige er begyndt på overvejelserne om sammenlægninger eller har stoppet eksisterende planer om mindre sammenlægninger, så ser det ud til, at kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø vælger at gå videre med planerne om at etablere det fælleskommunale Sydvestjysk Brandvæsen allerede pr. 1. januar 2015.

materielnyt---097-01

Nyt design til ledervognene i den nordjyske ambulancetjeneste

Falck har indført et nyt design på ledervognene i ambulancetjenesten i Region Nordjylland, således at ledervognene har samme design som ambulancerne – i stedet for den traditionelle røde farve. Tidligere er et tilsvarende design blevet indført på stationsledernes køretøjer i Region Sjælland.

logoer--brs-740-1

Beredskabsstyrelsen vil have redegørelse for tysk assistance ved oversvømmelse

Det var i strid med de gældende regler og procedurer, da Tønder Brandvæsen i sidste måned tilkaldte assistance fra Tyskland i forbindelse med en stor oversvømmelse. Det mener Beredskabsstyrelsen, som henviser til, at brandvæsenet i stedet skulle have gjort brug af styrelsens center i Haderslev. Brandvæsenet mener, at styrelsen misbruger sin tilsynsrolle.

Arkivfoto: Google Maps

Akutbil spares væk

Fra næste år er det slut med den akutbil i Skagen, som blev indsat efter en række sager, hvor der var lang ventetid på hjælp, når den lokale ambulance var optaget. Ved at nedlægge akutbilen vil Region Nordjylland spare omkring 2,3 mio. kr. om året. Til gengæld skal der investeres i flere ordninger med 112-akuthjælpere.